Aktuálne zistenia o bývaní vo Zvolene a okolí. Koľko bytov pribudlo v okrese?

Otázku bývania riešia mnohí Zvolenčania. Posvietili sme si na to, ako to s bytmi vyzerá v našom okrese.

Jakub Forgács

Podľa zistení Štatistického úradu SR sa v okrese Zvolen za rok 2016 dokončilo 117 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 46 (pokles o 28,2 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 11,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 125 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 124. Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 696 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet stúpol o 181.

Aká je situácia v kraji?

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za rok 2016 v kraji dokončilo 1 053 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o šesť, čo predstavuje pokles o 5,5 %. Dokončené byty v kraji sa podieľali na počte dokončených bytov v SR 6,7 %. Z celkového počtu dokončených bytov v kraji prevládali štvorizbové byty, ktoré tvorili 28,8 %, trojizbové byty tvorili 26,2 %, dvojizbové byty 19,7 %, päť a viac izbové byty 15,8 % a jednoizbové byty a garsónky 9,6 %.

V sledovanom období sa v kraji začalo stavať 1 350 bytov. Medziročne sa tento počet zvýšil o 280 bytov. Ku koncu sledovaného obdobia bolo v kraji rozostavaných 5 714 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet vzrástol o 472.

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR

Odporúčame