Búrlivá diskusia na zastupiteľstve. Bude vo Zvolene zriadená občianska hliadka?

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo opäť rušno. Takmer hodinovú debatu rozpútala téma občianskej hliadky.

Eva Drugdová

Búrlivú diskusiu na pondelkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vyvolala téma Občianskej poriadkovej služby vo Zvolene. Mesto má totiž snahu uchádzať sa o eurofondy za účelom realizácie tohto projektu. Niektorí poslanci však s týmto projektom neboli úplne stotožnení a žiadali viac času na prerokovanie. Na základe doplňujúceho návrhu sa obsah zmluvy projektu pred jej podpísaním prerokuje v jednotlivých komisiách.

Návrh na zriadenie Občianskej poriadkovej služby predkladala vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny, Mária Koreňová. Podľa nej by sa mohla aspoň sčasti vyriešiť rómska otázka a poriadok v problematických oblastiach. Mesto by pritom na tento projekt z vlastných zdrojov investovalo len 5 percent. Občiansku hliadku by tvorilo šesť členov, ktorí by vo vybraných lokalitách pôsobili po dobu troch rokov.

Aká bude úloha hliadok?

Členovia hliadky by boli pod kontrolou Mestskej polície a podľa náčelníka Chabadu by mohli byť nápomocní v problematických oblastiach, akou je aj lokalita pod Pustým hradom. Boli by svedkami a oznamovateľmi priestupkov, či hroziacich konfliktov.

Ako uvádza dôvodová správa, ich úlohou by bolo dohliadanie na dodržiavanie domového a verejného poriadku a udržiavanie poriadku v blízkosti rómskych osídlení. Dôležité postavenie by mali aj pri komunikácii s občanmi a v rámci prevenčnej činnosti. V spolupráci s terénnymi pracovníkmi by kontrolovali pohyb maloletých detí a ich školskú dochádzku a poskytovali informácie v oblasti prevencie zdravia a hygieny. Ich snahou by bolo chrániť deti a mládež pred negatívnymi vplyvmi.

Ako uviedol poslanec Milan Čarnoký, cieľom tohto projektu je vytvoriť občiansku poriadkovú službu, ktorá prispeje k občianskemu spolunažívaniu v komunite a mimo nej. O pozitívach takejto hliadky sú presvedčení aj niektorí občania, ktorí vyjadrili svoj názor aj počas zastupiteľstva. No a návrh uchádzať sa finančné prostriedky na realizáciu daného projektu bol nakoniec schválený aj poslancami.

V priloženej galérii si môžete pozrieť zábery mestskej polície v problematických oblastiach!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame