FOTO: Vo Zvolene zistili policajti desiatky ľudí bez domova. Kde sa zdržiavajú?

Zvolenskí policajti sa zamerali na mapovanie miest, v ktorých sa vyskytujú bezdomovci. Oslovili desiatky ľudí bez domova, ktorým bola ponúknutá pomoc.

Eva Drugdová

Mestská polícia vo Zvolene mapovala v mesiaci máj miesta, v ktorých sa zdržiavajú ľudia bez domova. Za týmto účelom bola vytvorená špeciálna skupina príslušníkov mestskej polície pod vedením hlavného inšpektora Rastislava Kurica. Prevažne v nočných hodinách sa vykonali služobné akcie, ktoré boli zamerané na preverovanie lokalít, kde žijú bezdomovci.

„Cieľom bolo oslovenie všetkých bezdomovcov, ktorí sa nachádzajú na území mesta a v jeho okolí, pričom im zo strany mesta bola ponúknutá odborná pomoc pri riešení ich krízovej životnej situácie. Akcia bola vykonaná v súčinnosti s Odborom sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mestského úradu vo Zvolene, vedeným PhDr. Máriou Koreňovou,“ uviedol náčelník mestskej polície Juraj Chabada so slovami, že boli zmapované všetky miesta, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú a prespávajú, vrátane lokalít, kde majú svojpomocne postavené príbytky.

„Taktiež im bola ponúknutá služba v stredisku osobnej hygieny, keďže viacerí nemajú možnosti pre základné hygienické potreby a pomoc zo strany terénnych sociálnych pracovníkov, ktorým ľudia bez domova dôverujú. Od roku 2005 je realizovaná služba terénnych sociálnych pracovníkov v meste Zvolen, ktorá denne s touto cieľovou skupinou pracuje a poskytuje im poradenstvo a pomoc,“ ozrejmil Chabada.

Okrem totožnosti bol zisťovaný aj ich zdravotný stav, v akých podmienkach žijú, prípadne či majú dostatok potravín. Bola im tiež poskytnutá možnosť využívať Útulok Mesta Zvolen „Nádej“, určený pre ľudí bez domova a ponúknutá pomoc pri vybavovaní dokladov, alebo pri zabezpečení ošetrenia.

Kontrolované a zmapované miesta boli Záhonok – panely, Lučenecká cesta – skleníky, Hlbiny, Rákoš, Zlatý Potok – záhradky, Lieskovská cesta, Podborová – Nad Muratom a Unionka – výmeničky, pozdĺž toku Hrona v okolí plynového potrubia, za nábytkom pri koľajoch, ihrisko Elán – Západ, garáže – ul. Hronského, za plavárňou a iné.

„Celkovo bolo takto zistených a oslovených 56 ľudí bez domova. Ich počet je však vyšší nakoľko početnejšia lokalita bezdomovcov je Pod Pustým hradom, kde sa podobná akcia pripravuje,“ dodal náčelník mestskej polície.

V priloženej galérii si môžete pozrieť zábery z činnosti mestskej polície!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame