Hospodárenie Zvolena v roku 2016? Prebytok 2 milióny eur je reálne podstatne nižší

Mesto Zvolen ukončilo vlaňajší rok s prebytkom. Aký je však reálne použiteľný prebytok?

Eva Drugdová

Na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva predstavila vedúca ekonomického odboru zvolenského mestského úradu Alena Gáborová správu o hospodárení mesta Zvolen za rok 2016. Čo je pozoruhodné, hospodárenie mesta Zvolen za vlaňajší rok podľa jej slov skončilo s prebytkom vyše dva milióny eur. Zostatok prebytku a finančných operácií sa pritom odvádza do rezervného fondu. Ako uviedla Gáborová nemožno celú ekonomickú situáciu hodnotiť iba pohľadom na prebytok. „Do úvahy musíme zobrať ďalšie informácie – ako sa vyvíjal dlh mesta, či je schopné splácať úvery, či rastie alebo klesá jeho majetok, a ďalšie ukazovatele,“ hovorí vedúca ekonomického oddelenia.

Primátorka Lenka Balkovičová prirovnala situáciu s prebytkom k hospodáreniu v domácnosti: „Ak máme na konci roka ušetrených tisíc eur, no vieme, že máme pokazené auto, ktorého oprava si v najbližších týždňoch vyžiada 800 eur, reálne nám v rukách ostane iba 200 eur. Len s touto sumou budeme môcť počítať do budúcnosti. Podobne je to aj s hospodárením mesta.“

Ostalo takmer 900 tisíc

Na voľné prerozdelenie zostalo nakoniec menej ako 900 tisíc. Prečo je to tak? Z vlaňajšieho prebytku je totiž potrebné odpočítať viaceré položky, ako napríklad granty a dotácie, ktoré poslal mestu štát. „Nie všetky bolo možné investovať do konca roka 2016, a tak prechádzajú do toho aktuálneho. Príkladom je momentálne prebiehajúce budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov. Dotáciu mesto dostalo minulý rok, reálna výstavba však prebieha až dnes. Ďalšou položkou, ktorú je potrebné odpočítať od celkového prebytku, sú účelovo viazané peniaze mesta, napríklad finančné prostriedky materských či základných škôl,“ uvádza Martin Svatuška, referent pre styk s verejnosťou.

V rámci rozdelenia prebytku rozpočtu taktiež nemožno uplatniť aktivity, ktoré boli zazmluvnené v minulom roku a neboli ešte dokončené. Napríklad rekonštrukcia Tulskej ulice bude stáť takmer 600 tisíc eur a hoci začala v roku 2016, jej dokončenie sa plánuje až v nasledujúcich týždňoch.

„Dvojmiliónový prebytok je tak síce skutočným zostatkom finančných prostriedkov na bežných účtoch mesta, no na ďalšie voľné prerozdelenie zostáva niečo menej ako 900 tisíc eur. Dokonca aj v rámci tejto sumy poslanci museli počítať s niektorými prioritami z minulého roka, ktoré však budú zmluvne podchytené až v priebehu najbližších mesiacov,“ vysvetľuje Gáborová. Príkladom je očakávaná rekonštrukcia školského dvora základnej školy na Hrnčiarskej ulici za takmer pol milióna eur, ktorý bude následne slúžiť ako moderné športovisko pre žiakov aj širokú verejnosť.

Hoci nemôžeme reálne hovoriť o dvojmiliónovom prebytku, stále je to plusové hospodárenie, ktoré pozitívne dopĺňa aj klesajúca zadĺženosť mesta a nárast majetku mesta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame