Unikátny objav na Pustom hrade. Čo sa podarilo nájsť archeológom?

Na Pustom hrade našli doteraz najstaršiu mincu. Je z prvej polovice 13. storočia. To však zďaleka nie je všetko!

Jakub Forgács

Originály i falzifikáty stredovekých mincí, hroty šípov, železné nože či takmer kompletne zachovaná sklená fľaštička – to je iba časť predmetov, ktoré sa našli počas uplynulej archeologickej sezóny na Pustom hrade nad Zvolenom.

Ako uviedol vedúci výskumu Ján Beljak, práce sa do polovice júla vykonávali na dolnom hrade Pustého hradu. „Výskum tam priniesol zaujímavý nález pece z obdobia vrcholného stredoveku, keramické fragmenty z mladšej a neskorej doby bronzovej či kolekciu plasticky zdobených črepov z neskorej doby kamennej,“ priblížil nálezy Beljak. „Do polovice júla sme tiež komplexne zrekonštruovali severnú hradbu dolného hradu s bránkou pre peších, ktorou návštevník vstupuje do hradného areálu,“ dodal.

Unikátny objav

Potom sa výskum presunul na horný hrad, kde sa opravovala severná časť hradného paláca s unikátnymi omietkami z obdobia poslednej štvrtiny 13. storočia. „Zároveň sme na hornom hrade zrealizovali šesť archeologických sond. Prvá priniesla bohatý súbor nálezov z obdobia vrcholného stredoveku, a to aj keramiku zo záveru 12. a začiatku 13. storočia, ktorú sme mali doteraz na Pustom hrade doloženú iba veľmi sporadicky,“ uviedol Beljak ďalej.

Ďalšie dve sondy mali overiť trasu prístupovej komunikácie do takzvaného Dončovho hradu a zároveň aj spôsob ukončenia prvej priečnej hradby, ktorá znásobovala jeho obranyschopnosť.

„Tieto sondy sú na nálezy najbohatšie. Objavili sme v nich doteraz štyri mince. Falzifikát z konca 13. storočia, uhorskú napodobeninu viedenského fenigu Přemysla Otakara II. (1251–1276) a dva denáre uhorského kráľa Ondreja III. (1290–1301),“ pokračoval výskumník.

Sondy priniesli tiež viac ako 20 hrotov šípov, ozdobné kovania zo šiat a kníh, železné nože, keramické fragmenty, zvieracie kosti a cennú, takmer kompletne zachovanú sklenú fľaštičku. „Zaujímavým bol tiež nález čepele bronzovej sekerky z doby bronzovej, ktorú tu v stredoveku pravdepodobne druhotne spracovali,“ doplnil archeológ. Našla sa tiež najstaršia stredoveká keramika z Pustého hradu, ktorá pochádza z 10.-11. storočia. K výnimočným nálezom patria aj olovené závažia na váhy.

Hlinená podlaha aj mince

Ďalšia sonda priniesla objav hlinenej podlahy stredovekého hospodárskeho objektu. „Zvyšky po stredovekej stavbe sme našli aj v piatej sonde na dolnej terase predhradia Dončovho hradu.“

Zaujímavým bol podľa Beljaka predovšetkým nález architektonického článku s vytesaným krížom, ktorý tam bol sekundárne využitý pri výstavbe ďalšieho hospodárskeho objektu. Posledná sonda bola zase bohatá na nálezy z mladšej a neskorej doby bronzovej.

„Ďalšie štyri mince sme objavili pri preosievaní zeminy na Dončovom hrade. Razba kráľa Ondreja II. (1205–1235) je najstaršou mincou objavenou na Pustom hrade vôbec. Ďalšími bol falzifikát viedenského fenigu, denár Štefana V. a najmladšou poldenár Rudolfa II. z roku 1585,“ doplnil Beljak.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery z Pustého hradu!

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame