Objavy a vynálezy, ktoré zmenili svet. Teraz ich môžete obdivovať vo Zvolene

Predstavujú kľúčové medzníky vo vývoji techniky a teraz ich môžete zažiť v našom meste. Okrem iného sa dozviete, aký význam mali niektoré historické objavy.

Eva Drugdová

Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet, je názov výstavy Slovenského technického múzea v Košiciach, ktorú predstavia aj záujemcom vo Zvolene. Výstavu sprístupnia vo štvrtok, 15. júna v tamojšom Lesníckom a drevárskom múzeu.

Podľa odborného garanta výstavy Mareka Vangu z Lesníckeho a drevárskeho múzea je výstava zameraná na významné medzníky vo vývoji vybraných technických odborov. „Prezentované sú významné objavy, vynálezy, technické či technologické riešenia, ktoré sú dokumentované prostredníctvom zbierkových predmetov v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea,“ uviedol.

Prevažne textom a symbolicky aj zbierkovými predmetmi autori výstavy približujú význam niektorých pokrokových objavov a ich dosah na ďalší vývoj vedy, techniky, priemyslu i celej spoločnosti.

Témy výstavy sú: Nie sú hodiny ako hodiny, Osvetľovanie banských priestorov – bezpečnostné lampy, Nie je pec ako pec (hutníctvo), Od brokovnice po synchronizovaný guľomet (letectvo), Ozubené kolesá (strojárstvo), Niekedy pred érou mobilných telefónov (elektrotechnika), Od krasopisu k rýchlopisu (kancelárske stroje), Astronomické pozorovania kedysi a dnes, Thonetky (priemyselný dizajn).

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame