Papuče, pokuty aj alkohol u mladých. Čo všetko riešili zvolenskí policajti v roku 2016?

Mestskí policajti sa vo Zvolene nenudia. Dôkazom je aj správa náčelníka Juraja Chabadu, ktorú prezentoval pred poslancami.

Eva Drugdová

V pondelok na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpil aj náčelník mestskej polície Juraj Chabada, ktorý objasnil činnosť mestskej polície za minulý rok 2016. Medzi činnosťami polície nechýbalo riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi, kontroly alkoholu u mladistvých či umiestňovanie papúč za parkovanie. Povyberali sme pre vás to najdôležitejšie.

Píjú už 11 roční

Mestská polícia Zvolen vykonáva pravidelné kontroly na konzumáciu alkoholu u mladistvých, a to samozrejme predovšetkým v letných mesiacoch, ku koncu a začiatku školského roka. Ako uviedol náčelník Chabada, v minulom roku bolo „pre podozrenie zo zneužívania alkoholických nápojov kontrolovaných 87 osôb. V ôsmich prípadoch išlo o konzumáciu alkoholu mladistvými a v šiestich prípadoch o konzumáciu alkoholu maloletými osobami. Zarážajúce je, že s alkoholom začínajú už 11 ročné deti.“

Problémy s neprispôsobivými občanmi

V roku 2016 príslušníci mestskej polície riešili taktiež 649 občanov za konzumáciu alkoholu na verejnom priestranstve. Išlo predovšetkým o neprispôsobivých občanov a bezdomovcov, kde je problémom nielen alkohol, ale aj znečisťovanie verejného priestranstva a prespávanie na rôznych miestach. V tejto oblasti sa mestská polícia zameriavala predovšetkým na Námestie SNP, pešiu zónu a parky Ľ. Štúra, D. Matejovie, Višňovského či Domanov park a v priestoroch pred železničnou stanicou. „Situácia pri riešení uvedených občanov je niekedy značne zložitá, nakoľko žiadna sankcia na nich častokrát neplatí a udelená bloková pokuta je nevymožiteľná,“ uviedol Chabada.

Nepriaznivý stav prostredia je však najmä v okolí bytovky pod Pustým hradom, v ktorej roky žijú občania rómskeho etnika. Mestská polícia zabezpečuje nevyhnutné opatrenia prostredníctvom pravidelných upratovacích prác, do ktorých sa zapájajú predovšetkým obyvatelia bytovky. Podľa náčelníka sa tak darí neporiadok čiastočne eliminovať a čistotu verejného priestranstva do určitej miery stabilizovať.

Papuče aj vraky

Mestská polícia sa aj v roku 2016 v značnej miere venovala nepovolenému parkovaniu na trávnatých plochách a chodníkoch na sídlisku Zvolen-Západ. Problém riešia zakladaním papúč predovšetkým v doobedňajších hodinách, keď je väčšina parkovacích miest voľná. Hoci občania s takýmto riešením nesúhlasia, náčelník konštatuje, že disciplína parkovania sa na sídlisku Západ zlepšila. „Problém s parkovaním na sídlisku Zvolen Západ by mal vyriešiť pripravovaný regulatív statickej dopravy,“ prezradil náčelník.

Situáciu parkovania v meste určite nezlepšujú ani dlhodobo odstavené autá a vraky, preto príslušníci MsP uvedenému problému venujú zvýšenú pozornosť. V roku 2016 takto MsP odstránila z verejného priestranstva, parkovísk 31 vozidiel. Náčelník uviedol, že ide o zdĺhavý proces, keďže mestská polícia musí najskôr „vyzvať majiteľa dlhodobo odstaveného auta na jeho spojazdnenie, resp. odstránenie. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (60 dní), zmluvná spoločnosť môže auto odviezť a až po roku môže byť vozidlo fyzicky zlikvidované,“ hovorí Chabada.

Chránená dielňa pomáha

Okrem iného sa mestská polícia v roku 2016 zaoberala odstránením nepovolených skládok komunálneho odpadu, kontrolou záverečných hodín v prevádzkach, zabezpečovaním verejného poriadku na rôznych podujatiach a samozrejme rannou bezpečnosťou detí na prechodoch. Podľa náčelníka má veľký úspech taktiež zriadenie chránenej dielne – kamerový systém, pričom do pracovného pomeru boli prijatí štyria občania so zdravotným postihnutím. Svojim aktívnym prístupom prispeli k zisteniu 528 priestupkov, na ktoré príslušníci vykonali 320 výjazdov.

„Základným cieľom pre budúce obdobie naďalej zostáva spolupráca mestskej polície priamo s občanmi a verejnosťou. Občania sa javia ako najvnímavejší a najvšímavejší z hľadiska registrácie páchania priestupkov, resp. inej protispoločenskej činnosti. Preto je nutnosťou získať späť kredit, kde občan musí vnímať príslušníka mestskej polície ako osobu, ktorá mu môže pomôcť v každej situácii,“ doplnil na záver náčelník mestskej polície Zvolen Juraj Chabada.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame