Prokurátor napadol VZN o psoch, mesto ho do troch mesiacov upraví

Mesto Zvolen pripraví nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o psoch. K tomuto kroku ho prinútil prokurátor, ktorý podal protest proti jeho súčasnému zneniu. Novelu VZN odobrili aj mestskí poslanci na ostatnom zastupiteľstve.

Monika Földešiová
Ilustračný obrázok k článku Prokurátor napadol VZN o psoch, mesto ho do troch mesiacov upraví

Podľa prokurátora aktuálne VZN, ktoré je platne od roku 2003 je v rozpore so zákonom, ktorý je nariadeniam mesta nadradený. „Mesto musí protestu prokurátora vyhovieť a nariadenie zrušiť alebo ho nahradiť novým, ktoré bude v súlade so zákonom,“ uviedla na zastupiteľstve vedúca právneho oddelenia zvolenského magistrátu Andrea Čečetková.

Podľa zákona samosprávy nemôžu napríklad vymedzovať zóny pre voľný pohyb psov, čo už niekoľko rokov vo Zvolene platilo. Mesto môže určiť iba miesta, kde je zakázaný vstup so psom, alebo ich voľný pohyb, pričom takéto miesta musia byť viditeľne označené.

Prokurátor mal výhrady aj k povinnosti označiť psa známkou, k definícii nebezpečného psa, k zásadám jeho vodenia na vôdzke či k čistote psa a znečisťovaniu verejných priestranstiev.
Nové normy musí mesto schváliť do deväťdesiatich dní od doručenia prokurátorovho protestu, ktorý mesto dostalo 1. októbra. Dovtedy bude platiť súčasné nariadenie. Na znení nového nariadenia spolupracuje samospráva aj s tamojším občianskym združením psíčkarov, aby ho v rámci možností zosúladilo s ich predstavami.

Zdroj: TASR

Odporúčame