Trávnik na streche zvolenskej autobusky? Unikátny projekt preveria rozmary leta

Projekt dažďových záhrad finišuje na všetkých stavbách. Na jedinečné aktivity získalo mesto z nórskych fondov približne 1,01 milióna eur.

Jakub Forgács

Obyvatelia a návštevníci Zvolena budú už onedlho môcť spoznať umelý vodný tok pri Technickej univerzite vo Zvolene či zelený trávnik na streche autobusovej stanice. Na tieto podprojekty, ale aj na množstvo ďalších získalo mesto z nórskych fondov približne 1,01 milióna eur.

Projektu s plným názvom Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen sa venovala štvrtková záverečná konferencia. Ako uviedol Miroslav Hrib, predseda dozornej rady nadácie Blue Alternative, ktorá je partnerom projektu a zabezpečuje jeho technickú asistenciu, projekt sa síce o rok predĺžil, bolo to však preto, lebo bolo nutné získavať množstvo stavebných povolení, uskutočniť sa museli vodopravné konania či preložky inžinierskych sietí. „Aktuálne sa už finišuje na všetkých stavbách a práve toto leto by malo byť tým, ktoré ich preverí,“ povedal.

Ako ďalej priblížil, veľmi zaujímavým podprojektom je budovanie vegetačných záhrad na časti strechy autobusovej stanice, kde sa budú zachytávať dažďové vody v zásobníkoch a v prípade nedostatku vlahy bude záhrada polievaná tam naakumulovanou vodou. „Voda z týchto zásobníkov sa bude čerpať elektročerpadlom, ktoré bude poháňané energiou zo solárnych panelov,“ pripomenul. Podobne sa bude zachytávať dažďová voda zo strechy auly Technickej univerzity a pomocou čerpadiel bude osviežovať návštevníkov tamojšej oddychovej zóny.

Ďalší z projektov riešil aj problematiku bahna, piesku a prachu, ktoré vznikajú naplavením po povodniach na riečke Neresnici. „V údolí Neresnice boli navrhnuté drôtokamenné priehradzky, ktoré stabilizujú tok a zamedzia transportu štrku a piesku a zachytia aj vodu,“ uviedol. Za Pustým hradom vznikne napríklad bioklimatický rezervoár, čo je vodná nádrž, ktorá v čase sucha poskytne dostatok vody pre migrujúce živočíchy.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame