Vo Zvolene možno obdivovať unikátne diela. Les zachytený objektívmi stoviek detí

Mladí nezapreli svoj fotografický talent. Výsledok práce šikovných detí teraz môžete zažiť aj v našom meste!

Jakub Forgács

Už 16. ročník výstavy s názvom Zelený objektív sa uskutoční v najbližších dňoch v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene. Tak ako každý rok aj teraz je súčasťou aktivít zameraných na Apríl – mesiac lesov.

Ako uviedol pracovník múzea Marek Vanga, výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje LDM od roku 2001. „Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor na verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les,“ priblížil.

Do aktuálneho ročníka sa zapojilo 300 súťažiacich, z ktorých bolo 147 žiakov základných škôl a 153 študentov stredných škôl. Aj v počte fotografií mierne prevážili študenti stredných škôl, ktorí ich poslali 446, kým žiaci základných škôl súťažili so 434 fotografiami. Celkovo v 16. ročníku Zeleného objektívu bolo 880 súťažných fotografií.

Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť deväť súťažiacich – okrem šiestich štandardných cien a dvoch uznaní bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

Výsledky súťaže budú verejne vyhlásené na slávnostnom otvorení výstavy 6. apríla o 13:30 v priestoroch LDM na Námestí SNP. Výstava potrvá do 1. mája a návštevníkom bude prístupná každý pracovný deň od 8. do 17. hodiny.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame