Najlepší na Zvolen24.sk

 1. Jakub Forgács (34.05s) 100%
 2. Štefan Bartko (37.93s) 100%
 3. Veronika Kožehubová (43.75s) 100%
 4. Ondrej Laudár (49.07s) 100%
 5. Eva Drugdová (53.18s) 100%
 6. Daniela Beňadiková (62.7s) 80%
 7. Eva Hybska (39.71s) 70%
 8. Jana Pohorelcová (81.04s) 70%
 9. Martina Bešinová (103.88s) 70%
 10. Dana Lormuszova (56.4s) 60%

Najlepší hráči

 1. Jakub Forgács (34.05s) 100%
 2. Štefan Bartko (37.93s) 100%
 3. Veronika Kožehubová (43.75s) 100%
 4. Ondrej Laudár (49.07s) 100%
 5. Eva Drugdová (53.18s) 100%
 6. Daniela Beňadiková (62.7s) 80%
 7. Eva Hybska (39.71s) 70%
 8. Jana Pohorelcová (81.04s) 70%
 9. Martina Bešinová (103.88s) 70%
 10. Dana Lormuszova (56.4s) 60%