Zvolen chce zabojovať o vyše 2,6 milióna eur. Na čo všetko by mohli poslúžiť?

Mesto chce za pomoci prostriedkov z eurofondov zrekonštruovať plochu pred železničnou stanicou a Hrnčiarksu ulicu. Čo všetko plánuje vynoviť?

Eva Drugdová

Verejný priestor pred hlavnou železničnou stanicou a tiež vnútroblok na Hrnčiarskej ulici chce aj s prispením eurofondov zrekonštruovať zvolenský magistrát. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva už aj predstavil svoj projekt poslancom s tým, že sa ide uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 2,6 milióna eur.

Mesto do projektu pôjde v prípade, ak povinné päťpercentné spolufinancovanie nepresiahne 40 000 eur pri Hrčiarskej ulici a asi 99 000 eur pri železničnej stanici.

Viac zelene

Dominantným prvkom zmien by v oboch prípadoch mala byť zeleň. V prípade železničnej stanice budú z pôvodných drevín zachované len najhodnotnejšie, nová zeleň bude pozostávať zo založenia trávnikov a z výsadby listnatých stromov, s cieľom zlepšovať mikroklimatické podmienky daného územia.

Podľa hlavného architekta mesta Petra Kaššu sa budú sanovať vrchné vrstvy parkovísk, komunikácií a spevnených plôch. Nové plochy, vrátane cyklistického chodníka sú riešené z pravouhlej betónovej dlažby v kombinácii farebných odtieňov sivej, grafitovej a červenej.

Premiestnia 3 zastávky MHD

Odstránený bude existujúci mobiliár a stĺpy verejného osvetlenia. Premiestniť a zrekonštruovať sa majú tri zastávky MHD a tiež pomník s bustou Štefana Višňovského.

Nový mobiliár by mal pozostávať z lavičiek, odpadkových košov, zahradzovacích stĺpikov, ochranných mreží, tabule na lepenie plagátov, informačnej osvetlenej tabule a informačného nosiča so smerovými šípkami. Nové má by aj osvetlenie, pričom projekt počíta aj so svietidlami v dlažbe pod lavičkami.

Fontánka či wifi pripojenie

Hrnčiarsku ulicu rieši projekt komplexne ako vnútroblok ulíc Hrnčiarskej, Kozačekovej a Bystrického radu. Projekt počíta s novými chodníkmi z betónovej dlažby, novými lavičkami, detským ihriskom. Na Hrnčiarskej ulici má pribudnúť aj fontánka s tečúcou pitnou vodou, nádoby na kvety, odpadkové koše, stojany na bicykle a ochranné mreže pre stromy.

Pred vstupmi do materskej školy budú vegetačné pergoly. Pred vstupom do základnej školy je naplánovaná rozptylová plocha, na ktorej sú umiestnené žulové kvádre, na dlažbe s namaľovanou hrou „škôlka“. Majú tam byť tiež tzv. urban islands, teda prvky na sedenie s možnosťou využívania wifi pripojenia na internet.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame