Zvolenčania, ako ste spokojní v našom meste? Vystavte samospráve vysvedčenie

Vyjadrite svoj názor a oznámkujte mesto ako v škole. Ako ste spokojní so službami, ktoré zabezpečuje samospráva?

Jakub Forgács

Prieskum mesta: ste spokojní s prácou vedenia? Z Mestá pre svoje rozhodovanie potrebujú poznať názor občana. Zvolen sa na názor pýta každý rok. Každoročne je jún mesiacom, kedy občania hodnotia svoje mesto, podobne ako škola svojich žiakov.

„Dotazníkový prieskum je jednou z foriem zisťovania spokojnosti našich občanov, ktorý využívame jednak v rámci zavedeného systému manažérstva kvality, jednakpri hodnotení programu rozvoja mesta,“ hovorí Dagmar Weisová z odboru rozvoja mesta, ktorá organizačne zabezpečuje priebeh prieskumu.

Mesto v prieskume každý rok sleduje, ako sa vyvíja situácia v 16-tich strategických oblastiach mesta,ako sú: vzdelávanie, kultúra, sociálne služby, cestovný ruch, doprava, životné prostredie a iné. Primátorka mesta Lenka Balkovičová občanov vyzýva: „Čím viac odpovedí získame, tým relevantnejšie budú výsledky prieskumu.“ Vyjadriť svoj názor v prieskume, ktorý trvá od 1. do 30. júna, majú občania možnosť prostredníctvom dotazníka uverejneného vo Zvolenských novinách a dostupného na mestskom úrade či v informačnom centre alebo elektronicky prostredníctvom online dotazníka na stránke mesta.

„Odpovede respondentov budú vyhodnotené anonymne, takže občania nemusia mať obavy vyjadriť svoj názor,“ dodáva Weisová. Okrem známkovania môžu občania napísať aj konkrétnu pripomienku či návrh na zmenu. Traja z respondentov získajú vecné ceny, monografiu a večeru s primátorkou. „Možnosť neformálne sa porozprávať s predstaviteľkou vedenia mesta mnohí vnímajú ako prejav záujmu primátorky o občanov a ich názory,“ dodáva Weisová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame