Jakub Forgács Práca

Ak ste bez práce, zbystrite. Zvolen hľadá vhodných kandidátov na voľnú pozíciu

Obzeráte sa po novej práci vo Zvolene? Pozrite, akú ponuku vypísala Radnica!

Ilustračný obrázok k článku Ak ste bez práce, zbystrite. Zvolen hľadá vhodných kandidátov na voľnú pozíciu
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Ak si zháňate vo Zvolene džob alebo chcete vymeniť aktuálnu prácu za novú, toto vás môže zaujať. Mesto vypísalo ponuku na obsadenie voľného miesta. Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na pozíciu referent/referentka spracovania účtnovných dokladov.

 • Ponúkaný plat (brutto): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Druh pracovného pomeru: v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú
 • Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • bežné účty rozpočtového hospodárenia – príprava, identifikácia, zdokladovanie a predkontácia prvotných účtovných dokladov
 • účtovanie projektov financovaných z cudzích zdrojov (EÚ, NF, ŠR)
 • skladové hospodárstvo – evidencia a účtovanie zásob
 • príjmové potvrdenky a prísne zúčtovateľné tlačivá – evidencia, kontrola, účtovanie
 • pokladničné operácie vo vedľajšej pokladnici – zdokladovanie, zaúčtovanie, zakladanie
 • zastupovanie hlavnej pokladníčky vrátane peňažného styku s bankou
 • archivácia účtovných dokladov za celú účtovnú jednotku v zmysle interných predpisov
 • došlá a odoslaná pošta ekonomického odboru – evidencia v informačnom systéme, spracovanie, odoslanie

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
 • odborná prax súvisiaca s výkonom činností zabezpečovaných podľa pracovnej náplne

Znalosti

 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007–31 o postupoch účtovania pre obce v platnom znení
 • opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004–42 , ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v platnom znení
 • zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
 • všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu činností podľa pracovnej náplne a v oblasti samosprávy

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň
 • Internet

Vodičské oprávnenie – nevyžaduje sa

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • zmysel pre zodpovednosť, presnosť a dôslednosť
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • tímový hráč s dobrými komunikačnými schopnosťami
 • príjemné, korektné a kultivované vystupovanie
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • profesijný rast
 • zaujímavá práca
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: júl 2018

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až na osobnom pohovore)
 • prehlásenie s nasledujúcim textom: „Dolu podpísaná/podpísaný .............­.............­.............­.............­.. udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Mestu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise ako aj v pripojených prílohách na účel výberového konania. Súhlas udeľujem odo dňa prijatia žiadosti po dobu trvania výberového konania. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.“ vlastnoručný podpis, dátum

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 27.05.2018 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „Referent/Refe­rentka spracovania účtovných dokladov“ alebo e-mailom na: zvrtielkova@zvolen.sk, personalne@zvolen.sk.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie