Aktuálne zistenia zaujmú. Koľko žilo vo Zvolenskom okrese 100 a viacročných ľudí?

Zaujímavé cifry priamo od štatistikov! Pozrite si, aké je vekové zloženie obyvateľstva Banskobystrického kraja a nášho okresu!

Jakub Forgács

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, k 31. decembru 2016 žilo v okrese Zvolen 68 930 obyvateľov (33 203 mužov a 35 727 žien). Priemerný vek obyvateľa okresu bol 41,96 roka, z toho priemerný vek muža predstavoval 40,2 roka, priemerný vek ženy 43,6 roka. Z hľadiska jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou skupinou vek 40 rokov, v päťročných kategóriách dominoval vekový interval 40–44 rokov. V okrese žilo v tejto kategórii 5 907 obyvateľov (3 016 mužov a 2 891 žien). Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol 13, v tom 4 muži a 9 žien. Počet obyvateľov okresu v predproduktívnom veku (0–14 roční) predstavoval podiel 13,55 % (9 342). V produktívnom veku (15 64 r.) žilo v okrese spolu 48 312 obyvateľov (podiel 70,09 %), v tom 24 121 mužov a 24 191 žien. V poproduktívnom veku (65+ r.) žilo v okrese 11 27 6obyvateľov (podiel 16,36 %).

Index starnutia v okrese dosiahol hodnotu 120,7 %, teda na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku pripadalo viac ako 120 obyvateľov v poproduktívnom veku. Index ekonomického zaťaženia predstavoval hodnotu 42,68.

Čo sa týka celého Banskobystrického kraja, k 31. decembru 2016 v ňom žilo 651 509 obyvateľov z toho 316 032 mužov a 335 477 žien. Priemerný vek obyvateľa Banskobystrického kraja bol 41,2 roka, pričom priemerný vek muža v kraji predstavoval 39,4 roka, priemerný vek ženy 42,8 roka. V porovnaní s rokom 2015 sa priemerný vek obyvateľa kraja zvýšil o 0,3 roka. Priemerný vek obyvateľa Slovenskej republiky (40,37 roka) v roku 2016 bol o 0,83 roka nižší ako v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou skupinou v kraji vek 40 rokov, v päťročných kategóriách dominoval vekový interval 35–39 rokov. V kraji žilo v tejto intervalovej kategórii 52 582 obyvateľov (27 104 mužov a 25 478 žien). Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol 109, v tom 39 mužov a 70 žien.

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR

Odporúčame