Ambiciózny projekt. Zvolen získal 800 000 eur na revitalizáciu frekventovaného vnútrobloku

Magistrát by chcel zrekonštruovať tri ulice a priestor medzi nimi. Pozrite, čo všetko by sa malo urobiť!

Ilustračný obrázok k článku Ambiciózny projekt. Zvolen získal 800 000 eur na revitalizáciu frekventovaného vnútrobloku
Foto: Peter Braciník

Mestu Zvolen sa podarilo získať financie na projekt veľkej rekonštrukcie tzv. vnútrobloku, časti mesta medzi ulicami Hrnčiarska, J. Kozáčeka a Bystrický rad. Zvolen sa totiž v minulom roku zapojil so svojím projektom do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a bol úspešný.

„Vďaka financiám z externých zdrojov sa môžeme pustiť aj do ambicióznych projektov, medzi ktoré patrí aj tento. Spolu s rekonštrukciou materskej školy a školského dvora na Hrnčiarskej ulici postupne vznikne v centre mesta príťažlivá lokalita pre tamojších obyvateľov aj širšiu verejnosť,“ uviedla primátorka Lenka Balkovičová.

Zo sumy okolo 800 000 eur (z čoho tvorí spolufinancovanie päť percent) by magistrát chcel zrekonštruovať všetky tri ulice a priestor medzi nimi. „Riešenie ulice Bystrický rad sme prediskutovali s občanmi a rozhodli sme sa robiť len prvú etapu rekonštrukcie. V rámci nej plánujeme vybudovať nové prístupové chodníky k detskému ihrisku a objektom školy, ako aj potrebnú rampu pre imobilných k zadnému vchodu do školy,“ povedal hlavný architekt mesta Peter Kašša.

„Na Hrnčiarskej ulici medzi školou a škôlkou dôjde k výmene povrchov za priepustné, bude doplnený mobiliár o lavičky, fontánky na pitie, kvetináče, odpadkové koše, stojany na bicykle a mnohé ďalšie,“ vysvetľuje ďalej Kašša. Podľa neho tak vznikne na Hrnčiarskej ulici, ktorá je hojne využívaná obyvateľmi panelových domov, deťmi, ale aj ľuďmi prechádzajúcimi na železničnú stanicu, atraktívny verejný priestor.

„Na ulici Bystrický rad budú zase osadené parkové lavičky, ktoré budú umiestnené v priestoroch s altánkom, detským pieskoviskom a fitnes stanoviskom. Rozšírené bude detské ihrisko o ďalšie prvky, pribudnú aj prvky pre väčšie deti a dospelých. Upravené bude aj ihrisko na Kozáčekovej ulici,“ dodáva. Zároveň upozorňuje občanov, že v prvej fáze projektu budú realizované aj nevyhnutné búracie práce, ktoré načas skomplikujú ich život, ale v ďalšej fáze budú zeleň aj všetky pevné plochy obnovené a doplnené o nové prvky.

Celý projekt je rozvrhnutý na 18 mesiacov, aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR