Vo Zvolene sa konala nevšedná olympiáda. Sily si zmerali športovci zo 7 krajín

Veľké zápolenie pod Pustým hradom. Stolný tenis, streľba zo vzduchovky a lukostreľba. Aj toto čakalo na študentov Univerzít tretieho veku v Európe.

V nedeľu sa ukončil 6. ročník medzinárodnej športovej olympiády pre študentov Univerzít tretieho veku v Európe. Tento rok sa ho zúčastnilo viac ako 130 študentov – športovcov zo siedmich krajín Európy. Prvýkrát k nám prišli študenti zo Španielska a ostatné krajiny môžeme považovať za udomácnené ako je Ukrajina, Rusko, Poľsko, Česká republika aj Turecko.

Turnaj prebiehal už od 13.9. kedy sa dočkali privítania. Druhý deň mali športové aktivity ako stolný tenis, streľba zo vzduchovky a lukostreľba. Po obede si zašportovali pri Zumbe a potom súťažili v najvšestrannejšom olympionikovi. Večerný program bol zameraný na kultúru, kde si každá krajina pripravila svoj krátky kultúrny program. Ukončenie dňa bolo diskotékou. Tretí deň si mohli zahrať bowling, „air hockey“, stolný futbal. Štvrtý deň bol zameraný na turistiku na Krahuliach plus história Kremnice.

Zdroj: Univerzita tretieho veku

Odporúčame