Bilancia zvolenských mestskáčov: Riešili o vyše 2200 priestupkov viac

Koľko priestupkov riešili zvolenskí policajti a akú sumu vyzbierali na pokutách? Prečítajte si zaujímavé údaje zo správy o činnosti Mestskej polície Zvolen za rok 2017.

Jakub Forgács

Mestská polícia spracovala výsledky svojej práce za rok 2017, kde ročná správa o činnosti mestskej polície bude predložená na najbližšom Mestskom zastupiteľstve vo Zvolene dňa 30. apríla 2018. „Analýza počtu priestupkov za rok 2017 ukázala v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nárast zistených a riešených priestupkov. Dôkazom sú výsledky počtu priestupkov 7 323, ktoré sú v histórii mestskej polície vo Zvolene štatisticky najvýznamnejšie. V porovnaní s rokom 2016 je to nárast o 2 232 pries­tupkov,“ uviedol Juraj Chabada, náčelník Mestskej polície Zvolen.

„Mimoriadne výsledky zaznamenali štyria zamestnanci chránenej dielne, ktorí oproti minulému roku zistili trojnásobne viac priestupkov cez bezpečnostný kamerový systém, a to o 1 596 pries­tupkov. Zvýšila sa aj výška uložených blokových pokút, kde suma 34 650 eur prestavuje v porovnaní s rokom 2016 nárast o 6 495 eur viac,“ pokračoval Chabada.

Ako ďalej povedal, i napriek uvedenej výške uložených pokút bolo 4 141 priestupkov vybavených napomenutím, čo je 56,5 % z celkového počtu priestupkov za rok 2017. „Poďakovanie za spoluprácu s mestskou políciou patrí predovšetkým verejnosti a obyvateľom nášho mesta, ktorí svojou všímavosťou a pozornosťou včas upovedomili políciu na protiprávne konanie. Mestská polícia prostredníctvom núdzovej linky, pevnej linky a e-mailov v roku 2017 evidovala 3 918 podnetov od občanov, ktoré príslušníci polície operatívne preverili a riešili,“ spomenul náčelník.

„Aktívnym prístupom príslušníkov mestskej polície sa počas roka 2017 úspešne darilo riešiť najzávažnejšie problémy v oblasti narúšania verejného poriadku, znečisťovania verejného priestranstva asociálmi, bitky, výtržnosti, zákazu požívania alkoholu mladistvými a maloletými, ako aj odchyt túlavých psov, odstraňovanie kadáverov, parkovanie vozidiel na zeleni a chodníkoch, riešenie vrakov motorových vozidiel, nelegálne skládky odpadu a pod.,“ vymenoval Chabada.

Pozrite si v priloženej fotogalérii grafický náhľad vybraných riešených priestupkov za predchádzajúce roky a fotografie z činnosti polície!

Zdroj: Dnes24.sk