Jakub Forgács Práca

Chceli by ste pracovať pre Zvolen? Mesto chce obsadiť túto pozíciu

Mesto Zvolen hľadá novú tvár: Plánuje obsadiť pozíciu vedúceho Oddelenia obchodu a služieb Odboru správy majetku.

Ilustračný obrázok k článku Chceli by ste pracovať pre Zvolen? Mesto chce obsadiť túto pozíciu
Foto: Nicole Regecová / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na pozíciu vedúceho Oddelenia obchodu a služieb Odboru správy majetku Mestského úradu. Informácie o pracovnom mieste zverejnilo na svojom oficiálnom webe.

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 927,00 € do 1.113,00 €v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (2 x ročne mimoriadne odmeny, výška 1/2 mesačnej mzdy)

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok, po jej ukončení je možnosť pracovný pomer predĺžiť na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

práca s rozpočtom mesta (príprava, tvorba, sledovanie rozpočtu na príslušný kalendárny rok za oblasť oddelenia obchodu a služieb) 

Zabezpečovanie:

 • zorganizovania mestských trhov (veľkonočné trhy, zvolenský jarmok, vianočné trhy) 
 • správy a prevádzky mestských cintorínov (Zvolen, Môťová, Lukové, Kráľová) 
 • správy a prevádzky mestskej tržnice ( vrátane prenájmu trhových stolov) 
 • montáže – demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy na Nám. SNP 
 • prevádzky verejných WC na Nám. SNP 
 • dražby taxi boxov na mestských pozemkoch (Nám. SNP a Železničná stanica) 
 • súhlasov na vykonanie verejných zbierok 
 • povolení na užívanie verejného priestranstva 
 • záväzných stanovísk k začatiu činnosti a k umiestneniu zariadenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok 
 • stanovísk k hazardným hrám 
 • osvedčení o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie, ako aj osvedčení o ukončení zápisu samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie 
 • oprávnení na vjazd do pešej zóny pre organizácie zabezpečujúce kultúrne podujatia, promo akcie a na ambulantný predaj
 • povolení na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (ambulantný predaj) 
 • evidencie zrušenia prevádzkarne a informácie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb 
 • tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy pre oblasť obchodu a podnikania v podmienkach Mesta Zvolen
 • spracovania odborných podkladov a iných písomností pre rokovanie komisií MsZ, rokovanie MsR a MsZ v súlade s platnou legislatívou a príslušnými všeobecnozáväznými nariadeniami Mesta Zvolen a inými internými predpismi Mesta Zvolen  poskytovanie súčinnosti externým organizáciám (RÚVZ, Živnostenský úrad, Regionálna veterinárna a potravinová správa)

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor: ekonomické so zameraním na obchod a podnikanie je výhodou

Znalosti

 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť obchodu a podnikania 
 • prehľad o platných všeobecne záväzných nariadeniach Mesta Zvolen 
 • znalosť softvéru ISS CORA je výhodou

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň

Skúsenosti: prax v samospráve minimálne 2 roky, alebo na obdobnej pozícii je výhodou,

Iné kritériá a požiadavky

 • Bezúhonnosť
 • Dôslednosť
 • Zodpovednosť
 • Analytické a logické myslenie
 • Samostatnosť
 • Schopnosť spolupracovať
 • Flexibilita
 • Kreativita
 • Odolnosť voči stresu
 • Vysoké pracovné nasadenie
 • Komunikatívnosť
 • Autorita

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: Máj 2019

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • doklady o dosiahnutom vzdelaní 
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu)

„V prípade, že vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 01.05.2019 na adresu: Mestský úrad Nám. slobody č. 22 960 01 Zvolen Zn.: „Výberové konanie – Vedúci oddelenia obchodu a služieb“,“ uvádza web mesta.

Kontaktné osoby

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie