Chcete si nájsť prácu? Zvolen zháňa nových mestských policajtov

Hľadáte si novú prácu vo Zvolene? Ak áno, možno vás zaujme ponuka zvolenskej mestskej polície.

Jakub Forgács

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto Príslušník Mestskej polície vo Zvolene. Čo musia spĺňať uchádzači?

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Mestská polícia, Námestie slobody č. 24, 960 61 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): od 583,50 – do 700,50 plus osobné ohodnotenie podľa odvedeného výkonu v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 2 x ročne mimoriadne odmeny (výška 1/2 mesačnej mzdy)

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou jej predĺženia

Počet obsadzovaných miest: 2

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 •  zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 •  dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 •  dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 •  vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
 •  objasňuje priestupky,
 •  plní úlohy na úseku prevencie
 •  plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii

Požiadavky na zamestnanca:

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady:

 •  úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 •  odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov – je výhodou

Znalosti: Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä:

 •  zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 •  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 •  zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Zbrojný preukaz typu C je výhodou

Skúsenosti:

 • prax v odbore je výhodou

Iné kritériá a požiadavky:

 •  starší ako 21 rokov
 •  bezúhonnosť
 •  zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
 •  komunikačné schopnosti
 •  ochota spolupracovať v tíme
 •  zodpovednosť a samostatnosť
 •  flexibilita
 •  vysoká miera tolerancie voči stresu
 •  práca na zmeny

Iné výhody:

 •  práca v stabilnej organizácii
 •  možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 •  zamestnanecké benefity
 •  5 dní dovolenky naviac
 •  doplnkové dôchodkové poistenie
 •  športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí: písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru

Predpokladaný termín nástupu: Február 2019

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 •  overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 •  profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 •  motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 •  lekársky posudok o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 •  lekársky posudok telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 •  kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 01.02.2019 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Námestie slobody č. 22 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen“ alebo e-mailom na: zvrtielkova@zvolen.skpersonalne@zvolen.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk