Jakub Forgács Práca

Chcete si nájsť prácu? Zvolen zháňa nových mestských policajtov

Hľadáte si novú prácu vo Zvolene? Ak áno, možno vás zaujme ponuka zvolenskej mestskej polície.

Ilustračný obrázok k článku Chcete si nájsť prácu? Zvolen zháňa nových mestských policajtov
20
Galéria

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto Príslušník Mestskej polície vo Zvolene. Čo musia spĺňať uchádzači?

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Mestská polícia, Námestie slobody č. 24, 960 61 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): od 583,50 – do 700,50 plus osobné ohodnotenie podľa odvedeného výkonu v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 2 x ročne mimoriadne odmeny (výška 1/2 mesačnej mzdy)

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou jej predĺženia

Počet obsadzovaných miest: 2

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 •  zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 •  dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 •  dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 •  vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
 •  objasňuje priestupky,
 •  plní úlohy na úseku prevencie
 •  plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii

Požiadavky na zamestnanca:

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady:

 •  úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 •  odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov – je výhodou

Znalosti: Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä:

 •  zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 •  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 •  zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Zbrojný preukaz typu C je výhodou

Skúsenosti:

 • prax v odbore je výhodou

Iné kritériá a požiadavky:

 •  starší ako 21 rokov
 •  bezúhonnosť
 •  zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
 •  komunikačné schopnosti
 •  ochota spolupracovať v tíme
 •  zodpovednosť a samostatnosť
 •  flexibilita
 •  vysoká miera tolerancie voči stresu
 •  práca na zmeny

Iné výhody:

 •  práca v stabilnej organizácii
 •  možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 •  zamestnanecké benefity
 •  5 dní dovolenky naviac
 •  doplnkové dôchodkové poistenie
 •  športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí: písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru

Predpokladaný termín nástupu: Február 2019

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 •  overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 •  profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 •  motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 •  lekársky posudok o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 •  lekársky posudok telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 •  kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 01.02.2019 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Námestie slobody č. 22 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen“ alebo e-mailom na: zvrtielkova@zvolen.skpersonalne@zvolen.sk

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Výsledky práce mestskej polície za rok 2017
20
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie