Dedinka pri Zvolene ukrýva jednu z najstarších stavieb na Slovensku. Poznáte ju?

Chránený dubový háj, jeden z najstarších kostolov na Slovensku, ľudové domy, či vzácny relikviár. Viete, o ktorej dedinke neďaleko Zvolena je reč?

Eva Drugdová

Dobrá Niva leží 13 km južne od mesta Zvolen, v časti Pliešovskej kotliny a v údolí rieky Neresnica. Obec sa neustále snaží o svoj rozvoj a zatraktívnenie života v nej a za svoje snahy bola dokonca aj ocenená. V roku 2009 sa totiž stala Dedinou roka. Obyvatelia Dobrej Nivy vedú aktívny život, no dbajú aj o históriu svojej obce. Svedčí o tom aj zveľaďovanie pamiatok, ktoré sa v nej nachádzajú.

Dominantou zrekonštruovaných parkov námestia obce je storočná otvorená dobronivská kamenná brána (foto v galérii č. 2), ktorá bola prenesená z rodinného domu. Predstavuje nielen charakteristický obecný architektonický artefakt, ale označuje aj otvorenosť a srdečnosť občanov voči jej návštevníkom.

Historický unikát

Katolícky kostol svätého Michala (foto č. 3 – 6) patrí medzi najstaršie stavby na Slovensku. Bol postavený v 13. storočí v románskom slohu ako trojloďová bazilika so štvorcovým presbytériom a dvoma bočnými polkruhovými apsidami. Celá stavba pôsobí masívnym dojmom, múry sú hrubé a podopierajú ich zvonka oporné piliere. Na veži sú vzácne dvojité románske okná. V stredoveku kostol obohnali múrom a priekopou a slúžil ako bašta, v ktorej sa v čase nebezpečenstva ukrývali obyvatelia mestečka. Aj dnes je časť múru viditeľná.

V 18. storočí kostol vnútorne zbarokizovali. V roku 1726 z neho odstránili pôvodný gotický oltár a gróf Anton Eszterházy dal v roku 1727 do kostola osadiť tri barokové oltáre. Tie sú v kostole dodnes. V pozadí hlavného oltára sa v umelecky vyhotovenom drevenom ráme nachádza olejomaľba od J. A. Schmidla z roku 1732, ktorá predstavuje svätého Michala. Jemu je kostol zasvätený. Napravo od oltára je starobylá kazateľnica z dubového dreva s reliéfmi s biblickou tematikou.

Z vybavenia kostola stojí ešte za zmienku strieborný kalich z roku 1717, umelecky zdobený pozlátený krížik z roku 1729 a relikviár, ktorý by mal uschovávať kúsok Kristovho kríža. Ku kostolu tiež patrí fara (foto č. 7) z roku 1777. Dopĺňa kostolné návršie, ktoré dominuje nad najstaršou časťou obce.

V jednoduchosti je krása

Pozoruhodnou pamiatkou je tiež Evanjelický kostol (foto č. 8 – 11), ktorého základy boli položené v roku 1784. Bola to jednoduchá obdĺžniková stavba bez veže s rovnako jednoduchým vnútorným vybavením. V roku 1865 k nemu postavili vežu a v roku 1894 na strechu veže umiestnili nový pozlátený kríž.

K dlho plánovanej úprave kostola došlo až v roku 1938. K halovému priestoru pristavili svätyňu a preklenuli strop. To si vyžiadalo pristaviť zvonku oporné stĺpy, aby múry uniesli ťarchu klenby. Kostol sa vďaka tejto úprave a rozšíreniu chóru značne zväčšil. Tento barokový tolerančný kostol v roku 1957 vyhorel. Po požiari dali do neho nový mramorový oltár, nový organ i lustre. Pôvodné zvony boli okrem veľkého zvona zrekvirované v roku 1917. Terajšie sú z 20-tych rokov 20. storočia a spolu s katolíckymi zvonmi znejú neobyčajne mohutne.

Evanjelickú faru (foto č. 12) postavili v záhrade dočasnej fary v roku 1796. Na fare je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá pripomína, že sa tu narodil Juraj Slávik, neresnický spisovateľ a diplomat.

Ľudové obydlia a chránený areál

Obec sa okrem významných kostolov vyznačuje veľkým súborom zachovalých a funkčných ľudových obydlí a historických stavieb. Celé ulice majú pôvodný pôdorys a charakter. Z historického hľadiska je azda najzaujímavejší a najzachovalejší dom s okolím na Mlynskej ulici. Treba spomenúť, že súčasťou okolia domov boli aj drevené studne so strieškami.

V katastri obce sa dokonca nachádza prírodný areál Gavurky (foto č. 13 – 16), ktorý je jedným z najvýznamnejších chránených území v strednej Európe. Tvorí ho preriedený pasienkový les „panónského typu“ s približne 500 jedincami duba letného, ktoré majú 200 až 300 rokov i viac. V Gavurkach sa tiež vyskytuje zaujímavá mozaika cenných lúčnych biotopov, vzácna a chránená flóra a fauna a 108 druhov vtáctva.

V priloženej galérii si môžete pozrieť krásy Dobrej Nivy!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame