Peter Gnida Tlačové správy

Detské centrum Sielnica: Ako funguje?

Detské centrum Sielnica poskytuje flexibilnú krátkodobú starostlivosť o deti vo veku od troch rokov v obci Sielnica. Pozrite pre koho je určené a ako to tu funguje.

Ilustračný obrázok k článku Detské centrum Sielnica: Ako funguje?
Zdroj: Peter Gnida
Zdroj: Peter Gnida

Vzniklo v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a zakladateľom je nezisková organizácia Základná a materská škola Sielnica, n.o., ktorá po úspešnom zvládnutí celého procesu o podporu Nenávratného finančného príspevku (NFP), otvorila v auguste tohto roku prevádzku v priestoroch bývalej Materskej školy Sielnica v rámci „*Operačného programu ľudské zdroje, prioritnej osi – zamestnanosť, s konkrétnym cieľom – zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien*“

Zámerom projektu bolo vytvoriť priestor a podmienky pre krátkodobú starostlivosť o maloleté deti s cieľom zosúladenia rodinného a pracovného života tak, aby aj ženy – matky, ktoré nemajú svoje deti umiestnené v materských školách, resp. školských zariadeniach mali rovnaké príležitosti v zamestnaní alebo podnikaní.“ hovorí Mgr. Peter Gnida – predseda správnej rady neziskovej organizácie. Tiež je tu možnosť využitia centra v prípade návštevy lekára, či inej aktivity, pri ktorej je prítomnosť dieťaťa zaťažujúca, resp. obmedzujúca.

Na záver treba podotknúť, že Detské centrum Sielnica ponúka svoje služby nielen pre obyvateľov obce Sielnica, ale aj okolitých miest či dedín. Bližšie informácie nájdete na facebookovej stránke Detské centrum Sielnica alebo na telefónnom čísle 0910 772 383.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Peter Gnida
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie