Fontána s kaskádami aj vodná stena. Študentov zvolenskej univerzity vítajú NOVINKY

Aj vo Zvolene a okolí možno pozorovať klimatické zmeny. Pri Technickej univerzite však ukázali hneď niekoľko spôsobov, ako sa dá využiť dažďová voda.

Jakub Forgács

Vynovené prostredie s parkom a fontánou čaká v novom akademickom roku študentov Technickej univerzity (TU) vo Zvolene pred aulou. Stavba bola súčasťou projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen, ktoré škola realizovala spolu s mestom Zvolen.

Ako uviedla hovorkyňa TU Mariana Krivošíková, projekt bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, štátneho rozpočtu (85 percent) a vlastných zdrojov partnerov projektu v celkovej výške takmer 1,19 milióna eur. Rozpočet TU pri tom predstavuje 567 894 eur.

Ako sa píše v projekte, veľký počet škôl všetkých úrovní v meste Zvolen zaručuje, že veľa mladých ľudí pochopí moderné trendy a potrebu implementovať opatrenia na zadržanie a využitie dažďovej vody a rozšírenie zelených adaptačných opatrení. „Aj vo Zvolene a okolí možno pozorovať klimatické zmeny. Prejavujú sa nestabilným počasím, striedaním obdobia sucha s obdobím prudkých prívalových dažďov. V letných mesiacoch dochádza k prehrievaniu centra mesta, vzniká väčší počet prašných parciel a kumuluje sa väčší počet alergénov vo vzduchu. Partneri projektu majú záujem realizáciou konkrétnych aktivít priblížiť občanom mesta a študujúcej mládeži, ako sa dá zadržať a využiť dažďová voda na praktické účely.“

V rámci projektu sa na TU vo Zvolene realizovalo šesť dažďových záhrad, 14 podzemných zásobníkov, dva bioklimatické rezervoáre, fontána s kaskádami, vodná stena a päť vsakovacích blokov. Objekty majú poskytovať závlahu pre polievanie okolitého trávnika a okrasných drevín na ploche približne 1000 m2.

Všetky objekty majú mať vegetačné a sadovnícke úpravy, samostatné ostrovné systémy výroby, úpravy, regulácie, akumulácie a vedenia elektrickej energie z fotovoltaických panelov pre pohon čerpadiel, osvetlenia, meracej a regulačnej techniky.

Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na spotrebu pitnej vody v TU, pretože na polievanie zelene, umývanie podláh, pranie, splachovanie WC v niektorých objektoch bude slúžiť dažďová voda. Predpokladá sa zníženie poplatkov TU za odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie.

Pozrite si v priloženej fotogalérii novú fontánu pri Technickej univerzite vo Zvolene!

Zdroj: TASR

Odporúčame