FOTO: Vodiči sa dočkali. Upravená križovatka Sielnica už slúži motoristom

Na úseku diaľnice R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ sa podľa NDS zvýšila bezpečnosť. Pozrite, čo všetko so sebou prinieslo dobudovanie križovatky!

Jakub Forgács

Upravenú križovatku Sielnica odovzdala Národná diaľničná spoločnosť do užívania motoristom. „Jej dobudovaním sa zvýšila bezpečnosť na úseku diaľnice R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ,“ uviedla Michaela Michalová, hovorkyňa spoločnosti.

Úprava križovatky Sielnica pozostávala z dobudovania pripájacích a odbočovacích prídavných pruhov obojstranne v celkovej dĺžky 1954 m (2 úseky pripájacích pruhov a dva úseky odbočovacích pruhov).

„Vybudovaním pripájacieho pruhu sme rozšírili existujúci mostný objekt na R1 a doplnením odbočovacích vetiev sme vybudovali aj potrebné zárubné múry pod mostom nad rýchlostnou cestou. Taktiž sme vybudovali aj protihlukovú stenu s výškou 4 m a dĺžkou 785.1 m, ktorá odbremení obyvateľov žijúcich v tejto oblasti od hluku z premávky na rýchlostnej komunikácii,“ pokračovala Michalová.

„Rozšírenie existujúceho mostného objektu na rýchlostnej ceste nad pôvodným korytom Sielnického potoka si vyžiadalo síce predĺženie lehoty výstavby o pár týždňov, výsledkom je však spevnenie mostného telesa výmenou štyroch nevyhovujúcich mostných nosníkov za nové a vybudovaním novej betónovej dosky, čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť objektu aj križovatky ako celku,“ uviedla hovorkyňa.

Mimoúrovňová križovatka rýchlostnej cesty R1 a cesty III/06614 je súčasťou úseku R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ a zabezpečuje prístup do obce Sielnica, pripojenie kúpeľov a letiska Sliač a priľahlej spádovej oblasti na rýchlostnú cestu. Zmluvná cena za dobudovanie križovatky Sielnica je približne 2,2 milióna eur bez DPH. Stavbu realizovala spoločnosť Eurovia.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame