Hrozivé zistenia o pití detí vo Zvolene: Rekordérovi namerali až 8 promile!

Ako väčšina miest, aj Zvolen často rieši problémy s opilcami. Čoraz viac sa však objavujú prípady, keď po alkohole siahajú mladí. Dôkazom sú aj zistenia Mestskej polície.

Eva Drugdová

Alkohol je mnohokrát označovaný za drogu číslo jeden a čoraz častejšie sa objavuje v rukách mladistvých. Užívajú ho dokonca už 11-roční. Spôsobuje najviac zdravotných problémov a pre deti a mladistvých je oveľa nebezpečnejší ako pre dospelých. Návyk sa u nich vytvára tiež veľmi rýchlo. Spôsobuje nielen poruchy učenia, ale aj správania. No a pod vplyvom alkoholu ľudia podliehajú agresívnemu správaniu, ktoré môže často viesť k ďalšej kriminálnej činnosti. Zvolenskí mestskí policajti sa ani v minulom roku nenudili. Porušení zákona maloletými a mladistvými, ktorým je zakázané požívať alkoholické nápoje, nebolo veru málo.

Desiatky razií

„V minulom roku sme vykonali razie na alkohol u mladistvých v 38 zábavných podnikoch či baroch. Kontrolovali sme taktiež mestské parky, odľahlé neobývané plochy a rôzne zátišia, o ktorých vieme, že tam mladí chodia. Pre podozrenie zo zneužívania alkoholických nápojov mladistvými bolo kontrolovaných 87 osôb. Z nich štrnástim bolo dychovou skúškou preukázané užívanie alkoholických nápojov,“ uviedol náčelník mestskej polície Juraj Chabada.

Podľa slov náčelníka sú však čísla v skutočnosti oveľa vyššie. Aj na základe toho má polícia v pláne pracovať s mládežou v oblasti prevencie ešte viacej ako doteraz. Ich snahou je, aby sa výchova a vedomie mladých ľudí formovalo zdravším životným štýlom. Samozrejme mestská polícia bude pokračovať kontrolami a raziami, a to predovšetkým v letných mesiacoch, kedy je takýchto priestupkov výrazne viacej ako inokedy.

Rekordér s 8 promile

Hrozivé sú zistenia, že veková hranica mladých, ktorí požívajú alkohol, sa stále znižuje. Akí sú rekordéri? „Najmladší bol maloletý 11-ročný chlapec a ďalší zas 12-ročný chlapec. K obom musela byť pre vysoký stav opilosti a bezvládia privolaná rýchla zdravotná pomoc,“ ozrejmil náčelník mestskej polície. „Najvyššia hodnota alkoholu v dychu bola nameraná u 17-ročného chlapca, a to 3,85 mg/l alkoholu, čo predstavuje v prepočte cca 8 promile,“ doplnil Chabada.

No a čo čaká mladistvých, ak ich prichytia? Podľa náčelníka môže mesto zákonnému zástupcovi uložiť pokutu a mladistvému pokarhanie. V odôvodnených prípadoch však aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta, v ktorých sa podáva alkohol.

Polícia takéto akcie robí pravidelne a bude v nich aj naďalej pokračovať, ale rodičia sú prví, ktorí majú svoje deti presvedčiť o nevhodnosti alkoholu. Aj podľa Juraja Chabadu je významnou prevenciou pred popíjaním alkoholu je zapojenie mladých ľudí do mimoškolských aktivít, záujmových krúžkov či venovanie sa aktívnemu športu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame