Ľubomíra Karmanová Rôzne

Ich šľachetné skutky nezostali nepovšimnuté: Týchto hasičov v kraji ocenili za výnimočné činy, FOTO

V kraji ocenili výnimočné činy hasičov, ktorí zachránili ľudské životy, dosiahli výnimočné športové výkony, alebo sa výrazne podieľajú na rozvoji a šírení dobrého mena Hasičského záchranného zboru.

Ilustračný obrázok k článku Ich šľachetné skutky nezostali nepovšimnuté: Týchto hasičov v kraji ocenili za výnimočné činy, FOTO
Zdroj: Dnes24.sk

V piatok 15. januára 2016 sa v Dome kultúry v obci Hronec, okres Brezno konalo podujatie s názvom „Hasiči Hasičom 2015“, ktoré organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica. Na podujatí ocenili významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o záchranu ľudských životov, dosiahli významné športové úspechy, či pomáhajú pri rozvoji a šírení dobrého mena Hasičského záchranného zboru.

„Z množstva nominácií bolo ocenenie v kategórii zásahová činnosť jednotlivca udelené Jánovi Skarbovi z DHZ Svätý Anton, ktorý po páde muža z lešenia poskytol postihnutému prvú pomoc a privolal záchranné zložky,“ povedal Erik Piater z Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Banskej Bystrici.

Záchrana ľudského života, aj prevencia

V kategórii zásahová činnosť kolektívu, bolo ocenenie udelené príslušníkom HaZZ z hasičskej stanice v Modrom Kameni, hasičskej stanice v Pliešovciach a operačnému dôstojníkovi Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici kapitánovi Jozefovi Fekiačovi za záchranu ľudského života pacienta so srdcovocievnym ochorením, ktorého záchranná zdravotná služba prepravovala z Veľkého Krtíša do Banskej Bystrice počas snehovej kalamity.

„Okrem zásahovej činnosti boli udelené aj ocenenia za preventívno-výchovné pôsobenie,“ dodal Piater. Takéto ocenenie získala Gabriela Jakubecová, členka DHZ Jelšava, ktorá dlhoročne pracuje ako vedúca mladých hasičov v krúžkovej činnosti a kolektív príslušníkov oddelení požiarnej prevencie pod vedením nadporučíčky Jany Dubajovej za rozvoj preventívno-výchovného pôsobenia na základných školách v Banskobystric­kom kraji.

Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ a členovia DPO SR v roku 2015. V tejto kategórií boli ocenenia udelené majorovi Dušanovi Fodorovi, nadporučíkovi Ivanovi Pendziviatrovi, nadporučíkovi Štefanovi Gašperíkovi a rotmajstrovi Marekovi Pendziviatrovi, ktorí sa zúčastnili pochodu „NONSTOP 70 km“.

Ocenené deti a mládež

Súťažnému družstvu z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom za tretie miesto 3. miesto na „XII. ročníku súťaže o Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov záchranárov“ v Humennom, súťažnému družstvu dorasteniek DHZ Budča za druhé miesto na Majstrovstvách SR dobrovoľných hasičských zborov, súťažnému družstvu žien DHZ Budča za vytvorenie nového Slovenského rekordu v štafete žien na 400 metrov.

Ocenenie záskal aj práporčík Ľubomír Považan z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene, za 3. miesto na súťaži TFA Slovakia 2015 v kategórii M-40, poručík Ľubomír Lörinčík z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci za reprezentáciu na XI. ročníku Majstrovstiev sveta v hasičskom športe v Petersburgu v Rusku.

Ocenenie za reprezentáciu kraja bolo udelené aj Patrikovi Ďurišovi za 1. miesto na celoslovenskom kole výtvarnej súťaže detí a mládeže a Jánovi Kubišovi za 1. miesto na celoslovenskom kole literárnej súťaže detí a mládeže

Ocenenia putovali aj do zahraničia

Ocenenie za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi bolo odovzdané plukovníkovi Pavlovi Pecníkovi, ako zakladateľovi mimoriadnych hasičských aktivít v Banskobystrickom kraji a kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru a Obecného hasičského zboru Gemerská Ves za obnovu činnosti DHZ v obci a za svojpomocnú rekonštrukciu nevyužívanej kotolne na hasičskú zbrojnicu.

Osobitné ocenenie za dlhoročnú podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici bolo udelené plukovníkovi Františkovi Menclovi, riaditeľovi Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru Českej republiky Královehradeckého kraje a plukovníkovi György Bereczovi – riaditeľovi úradu Katastrof župy Nograd z Maďarska.

Foto: ilustračné

Ich šľachetné skutky si zaslúžia pozornosť: FOTO ocenených hasičov
8
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie