Stanislav Černák Samospráva

Ján Šufliarský už zložil slávnostný sľub: Prioritou detvianskeho primátora je zvyšovanie zamestnanosti

Ustanovujúce zastupiteľstvo sa v pondelok konalo aj v podpolianskom meste Detva. Staronový primátor Ján Šufliarský a 17 poslancov zložilo slávnostné sľuby.

Ilustračný obrázok k článku Ján Šufliarský už zložil slávnostný sľub: Prioritou detvianskeho primátora je zvyšovanie zamestnanosti
Zdroj: Dnes24.sk

„Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, buďme vďační a vážme si to, že nám občania nášho mesta vyslovili v komunálnych voľbách svoju dôveru. Títo občania však od nás očakávajú, že im budeme úctivo slúžiť a plniť ich požiadavky,“ uviedol v inauguračnom príhovore primátor Ján Šufliarský. Poslancom na začiatku nového volebného obdobia poprial veľa úspechov v poslaneckej práci, aby sa im úspešne darilo napĺňať predsavzatia a ciele, s ktorými vstupovali do volieb, v službe pre mesto a jeho obyvateľov. Sám Šufliarský ako prioritu svojho najbližšieho primátorského úsilia označil zvyšovanie zamestnanosti v Detve.

Ustanovujúce zastupiteľstvo prinieslo podstatné uznesenia. Patrí sem poverenie poslanca Romana Vrťu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, keď by zasadnutie nezvolal primátor z mimoriadnych dôvodov.

Zriadili mestskú radu a komisie mestského zastupiteľstva, aj päť výborov mestských častí, čo patrí medzi novinky, keďže posledné volebné obdobia výbory mestských častí zastupiteľstvo nezriadilo. Mestské zastupiteľstvo poverilo šiestich poslancov výkonom sobášiaceho, ktorí budú v tejto úlohe pomáhať primátorovi.

Poslanci sa uzniesli na novom všeobecne záväznom nariadení mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tu vyšli v ústrety občanom, ktorí budú oslobodení od dane za psa, ktorého si osvojili z útulku pre zvieratá. Oslobodenie od dane za psa trvá 12 mesiacov odo dňa jeho získania z útulku.

Foto: Zuzana Juhaniaková

Primátor a sedemnásti poslanci zložili slávnostný sľub
6
Galéria

Rýchle správy

Najčítanejšie