Kde budú môcť voliť Zvolenčania? ZOZNAM všetkých volebných okrskov a miestností

Už 4. novembra si budeme voliť nového župana a krajských poslancov. Ak ste rozhodnutí odovzdať svoj hlas, pozrite si, kde tak môžete urobiť.

Jakub Forgács

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa budú konať už v sobotu 4. novembra. Pozrite si rozpis volebných okrskov a miestností v našom meste:

Volebný okrsok – Volebná miestnosť – Ulice volebného okrsku

1 – Základná škola na ul.P.Jilemnického, Zvolen, P.Jilemnického 2 – Balkán, J.Matušku, Ľ. Medveckého, Lesnícka, Pustý Hrad, Unionka

2 – Základná škola na ul.P.Jilemnického, Zvolen, P.Jilemnického 2 – J.Kráľa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, P.Jilemnického 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18A, Š.Moyzesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Študentská, T.G.Masaryka, T.Vansovej

3 – Základná škola na ul.P.Jilemnického, Zvolen, P.Jilemnického 2 – Hronská, J.Kráľa 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Kimovská, Ľ.Štúra 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, R.Čelku

4 – Klub dôchodcov č.2 na ul.M.R.Štefánika, Zvolen, M.R.Štefánika 35 – M.R.Štefánika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 53

5 – Mestský úrad, Zvolen, Námestie slobody 22 – 29.augusta, Hať Podharajch, Ľ. Kubániho, M.M.Hodžu, M.R.Štefánika súp. č. 1397, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54A, 54B, 56, 58, 60, 62, 64, 66, Nádvorná, Námestie slobody, P.Jilemnického 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Predmestie, Rákoš 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Š.Moyzesa 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 56

6 – Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Neresnica, Neresnická cesta 9 – Dobronivská cesta, Krupinská cesta, Na Štepnici, Neresnická cesta, Pod Dráhami, Slatinské nábrežie, Tomášikova

7 – Základná škola na ul.Hrnčiarskej, Zvolen, Hrnčiarska 1 – A.Sládkoviča, Divadelná, Hlbiny, J.Jiskru, J.Kozáčeka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Námestie SNP, P.O.Hviezdosla­va, Trhová

8 – Základná škola na ul.Hrnčiarskej, Zvolen, Hrnčiarska 1 – Bystrický rad 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, Hrnčiarska, Tehelná, V.P.Tótha

9 – Materská škola – Bystrický rad, Zvolen, Bystrický rad 41 – B.Němcovej, Borovianska 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 67, 68, 70, 71, 73, 74, Bystrický rad 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55A, 57, 59, 61, 63, 65, 67, Dukelských hrdinov, I.Lihoveckého, J.Fándlyho, J.Jánošíka, J.Kollára, J.Kozačeka 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, Pod Holým Brehom, Rákoš 3, 7, 18A, 20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Uramova

10 – Klub dôchodcov Podborová na ul.J.Bánika, Zvolen, J.Bánika 4 – Borovianska 26, 26C, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, Dekréta Matejovie, J.Bánika, Na Rovni, Partizánska

11 – Kultúrny dom Podborová na ul.Borovianskej, Zvolen, Borovianska 73 – Borovianska 26B, 76, Jabloňová, Jedľová, Ružová, Smreková, Sosnová

12 – Klub dôchodcov č.1 na Ferjenčíkovej ulici, Zvolen, Ferjenčíkova 1 – 1.Mája, 9.Mája, A.Bernoláka, Buzulucká, F.Kráľa, Ferjenčíkova, J.Bottu, Jaselská, Kuzmányho nábrežie, L.Novomeského, S.Chalupku, Slnečná, Sokolská 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

13 – Špeciálna ZŠ na Sokolskej ul., Zvolen, Sokolská 111 – Družstevná, Hurbanova, I.Krasku, J.A.Komenského, J.G.Tajovského, J.Kalinčiaka, Ľ. Podjavorinskej, P.J.Šafárika, Sokolská 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, Strakonická cesta

14 – Centrum voľného času, Zvolen, Bela IV. 6 – Elektrárenská, Francisciho, J.C.Hronského, J.Donča, J.Jesenského, M.Kukučína, Môťovská, Môťovská cesta 5, Sokolská 4, 6, 8, Somolického, Š.Višňovského, Železničná

15 – Centrum voľného času, Zvolen, Bela IV. 6 – Bela IV., Bratov Veselovcov, E.M.Šoltésovej, J.Hollého, J.Švermu

16 – Špeciálna základná škola – Školská jedáleň, Zvolen, Sokolská 109 – Bakova Jama, Lieskovská cesta, M.Rázusa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

17 – Špeciálna základná škola – Školská jedáleň, Zvolen, Sokolská 109 – Prachatická 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49A, 49B, 49C, 49D

18 – Základná škola na ul.M.Rázusa, Zvolen, M.Rázusa 3 – Centrum 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, M.Rázusa 1, 3, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, Prachatická 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

19 – Základná škola na ul.M.Rázusa, Zvolen, M.Rázusa 3 – A.Hlinku 2, 4, 6, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Centrum 39, 41, 43, 45, 47

20 – Základná škola na ul.M.Rázusa, Zvolen, M.Rázusa 3 – A.Hlinku 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, Fialková, Nevädzová, Nezábudková, Podbeľová, Púpavová

21 – Požiarna zbrojnica, Môťová, Pribinova 70 – 11.Marca, Dolná Kolónia, F.Hečku, M.Nešpora, MDD, Mládežnícka, Mojmírova, Môťovská cesta 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, Na Hôrke, Na Hrádok, Nábrežie, Námestie Cyrila a Metoda, Nižovec, Pribinova 1, 2, 2A, 2B, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 8B, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50A, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82A, 84, 86, 90, 96, 98, 100, 102, 104, 104A, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 186, 190, Rastislavova, Svätoplukova, Školská

22 – Základná škola na ul.J.Alexyho, Môťová, J.Alexyho 1 – J.Nerudu, Ľ.Fullu 9, 11, 13, 15, 17, 19, 43, Lučenecká cesta, Marš.Malinovského, Obrancov mieru, Osada Sekier, Pribinova 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188

23 – Pavilón pošta, Okružná 131 – Gaštanová, J.Poničana, Mateja Bela

24 – Klub dôchodcov č. 4, Okružná 131 – M.Bazovského, Okružná 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, R.Jašíka

25 – Heuréka, Okružná 131 – J.Gagarina, Okružná 113, 115, 117, 119, 135, 137

26 – Domov dôchodcov a DSS, Môťová, Záhonok 2 – Gen.Svobodu 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 74, 76, 78, 80, Záhonok 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

27 – Domov dôchodcov a DSS, Môťová, Záhonok 2 – Záhonok 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

28 – Základná škola na ul.J.Alexyho, Môťová, J.Alexyho 1 – Brezová, Buková, Dubová, Gen.Svobodu 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, J.Alexyho, Jaseňová, Javorová, Jazmínová, Lipová, Orgovánová, Topoľová

29 – Základná škola na ul.J.Alexyho, Môťová, J.Alexyho 1 – Gen.Asmolova, Ľ.Fullu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, časť obce Môťová 4208, 4294, 4329, 5553, 5803, 8298, 8810, 9074, 9539, 9591, 9711

30 – Hotel Kráľová, Kráľová, Cesta na Kráľovej 9 – Cesta na Kráľovej

31 – Kultúrny dom Lukové, Lukové, Lukovská cesta 17 – Lukovská cesta, Lukovské úhrady

32 – Kultúrny dom Zolná, Zolná, Povstaleckých letcov 50 – Povstaleckých letcov, Zolnianska

33 – Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 – Stráž, Strážska cesta

34 – Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 – Tulská

35 – Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 – K.Šmidkeho, Kremnická

36 – Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 – Imatra, Námestie Mládeže, Pražská

37 – Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 – Novozámocká 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

38 – Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 – E.P.Voljanského, Novozámocká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

39 – Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 – A.Nográdyho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

40 – Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 – A.Nográdyho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, D.Ertla, Ľ.Štúra 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame