Ilustračný obrázok k článku Mestskí policajti vo Zvolene hľadajú nové posily: Aké sú požiadavky a plat?
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Mestskí policajti vo Zvolene hľadajú nové posily: Aké sú požiadavky a plat?

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru. Čo všetko musia spĺňať uchádzači?

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Mestskí policajti vo Zvolene hľadajú nové posily: Aké sú požiadavky a plat?

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru. Čo všetko musia spĺňať uchádzači?

Ilustračný obrázok k článku Mestskí policajti vo Zvolene hľadajú nové posily: Aké sú požiadavky a plat?
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto príslušník Mestskej polície vo Zvolene. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Mestská polícia, Námestie slobody č. 24, 960 61 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): od 584,00 – do 771,00 eur. Tarifný plat sa zvyšuje o 15% za výkon práce vo verejnom záujme plus osobné ohodnotenie podľa náročnosti práce, odvedeného výkonu a plnenia úloh v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, po získaní odbornej spôsobilosti okrem uvedeného nárok aj na mzdové zvýhodnenie za zmennosť, za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a nočnú prácu, čím výška odmeny za vykonanú prácu môže presahovať aj výšku 900,00 €, 2-krát ročne mimoriadne odmeny.

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou jej predĺženia

Počet obsadzovaných miest: 2

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov – je výhodou

Znalosti

Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy, a to najmä: – zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň

Vodičský preukaz skupiny B

Zbrojný preukaz typu C je výhodou

Skúsenosti: prax v odbore je výhodou

Iné kritériá a požiadavky

 • starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
 • komunikačné schopnosti
 • ochota spolupracovať v tíme
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • flexibilita
 • vysoká miera tolerancie voči stresu
 • práca na zmeny

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

„Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí: písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru,“ uvádza sa na stránke.

Predpokladaný termín nástupu: apríl 2021 K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a telesnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu

v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov

 • prehlásenia (1/ Informovanie dotknutej osoby, 2/ Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere ponuky voľného pracovného miesta

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte svoju žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15.03.2021 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen“ alebo e-mailom na: dtorokova@zvolen.sk

Kontaktná osoba: PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

V OBRAZOCH: Činnosť zvolenskej mestskej polície v roku 2020
26
Galéria
Zdroj: Mestská polícia Zvolen
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín