Rôzne

Náčelník mestskej polície Juraj Chabada: Vo všetkých lokalitách Zvolena je problémov cez hlavu

Už niekoľko mesiacov je vo Zvolene novým náčelníkom tunajších strážcov poriadku. Šéfom mestských policajtov sa stal Juraj Chabada. Rozhodli sme sa vám preto s ním priniesť rozhovor. Čo všetko nám prezradil? Viac už v nasledovných riadkoch.

Ilustračný obrázok k článku Náčelník mestskej polície Juraj Chabada: Vo všetkých lokalitách Zvolena je problémov cez hlavu
Zdroj: Dnes24.sk

Ako ste sa dostali k vašej práci? Vždy ste sníval pracovať v tejto oblasti?

Po zverejnení výberového konania na obsadenie pozície náčelníka MsP Zvolen na internetovej stránke Zvolena, som sa rozhodol, že to nakoniec skúsim a na výberové konanie som na poslednú chvíľu podal prihlášku. Súčasnú prácu beriem ako novú pracovnú výzvu ale zároveň je to pre mňa poslanie, ktorého cieľom je pomáhať vo všetkých bezpečnostných oblastiach verejného života, pokiaľ to budem vedieť. Moje rozhodnutie „ísť do toho“ vychádzalo aj z hodnôt, ktoré uznávam a veci verejné sú ich súčasťou.

Predtým ako ste nastúpili na svoje miesto vo Zvolene, pracovali ste na Sliači. Čo vás viedlo k zmene vrátiť sa do Zvolena?

Sliač je síce veľmi pekné mesto a mám ho rád, ale napriek tomu som sa vždy cítil doma práve vo Zvolene. Som Zvolenčan a som na to hrdý! Zároveň som potreboval po rokoch strávených na Sliači zmenu, keby to nevyšlo vo Zvolene, išiel by som asi trochu iným pracovným smerom. Teraz som ale rád, že som tu, a môžem sa plne sústrediť na robotu. Mám novú motiváciu a sám sa teším z čiastkových výsledkov, ktoré sa nám darí napĺňať spolu s mojimi kolegami, v rámci koncepcie, ktorú som predostrel mestskému zastupiteľstvu pri mojom menovaní. Predstavoval som si však, že celý proces obmeny, rekonštrukcie a prestavby v systéme v MsP bude jednoduchší a rýchlejší. Chcem, aby vnímanie MsP u občana a širokej verejnosti nabralo pozitívnejší smer, ako to bolo doposiaľ. Zvolen si zaslúži políciu, na ktorú bude právom hrdý. Financie, ktoré tečú do mestskej polície platí aj občan a tieto musia byť zhodnotené v kvalitnom výkone tejto bezpečnostnej zložky. K tomu sa verím postupnými krokmi dopracujeme.

Náčelníkom mestskej polície ste už niekoľko mesiacov. Ako vidíte situáciu vo Zvolene? Čo sa zmenilo za ten čas?

Mám za sebou rýchlych a dynamických niekoľko mesiacov v práci. Od môjho nástupu ušiel krátky čas a samozrejme si zhodnocujem veci priebežne. Mám za to, že spolu s kolegami sa snažíme, aby sa vnímanie mestskej polície u občanov dostalo do pozitívnejšej roviny, ako to bolo doposiaľ. Riešime najproblémovejšie oblasti verejného poriadku. Riešime to, aby na námestí, v jednotlivých parkoch a sídliskách mesta mali naši občania dôstojné spolunažívanie. Sme tu na to, aby sme dohliadali na ochranu životného prostredia a myslím, že sa postupne posúvame dopredu. Kontrolujeme dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a spolupracujeme s každým, kto nás o to požiada. Či je to občan, úrad, alebo inštitúcia. Celkový záber, ktorý mestská polícia obsahuje v pracovnej činnosti, je veľmi rozsiahly, preto zatiaľ hovorím len v hrubých rysoch. Všetko podstatné a zaujímavé zverejňujeme na našej novej webovej stránke. A či sa niečo zmenilo? No ja si myslím, že to musí byť vidieť…, ak nie, tak sa vzdávam :)

Ktoré sú podľa vás v súčasnosti tie najproblémovejšie lokality vo Zvolene? Ako vidíte situáciu v nich? Zlepšuje sa, povedzme, čo sa týka výtržníctva, krádeží a pod?

Postupným spoznávaním problematiky verejného poriadku vo Zvolene sa dostávam k presvedčeniu, že vo všetkých oblastiach a lokalitách je problémov cez hlavu. Niet výnimky. Nepoznám pokojnú a čistú zónu, kde nie sú problémy. Riešenie však nie je len vecou mestskej polície. Vážny problém vidím aj v postoji niektorých občanov k svojim právam a povinnostiam. Myslím, že je to nielen v rannej výchove, ale aj v postojoch a v hodnotách niektorých občanov. Prevencia polície nemusí na nápravu veľakrát stačiť a ani nestačí. A represia, tá zas štípe či bolí a vyvoláva reakcie, ale súčasný stav nápravy verejného poriadku ju potrebuje, preto budeme miestami aj zásadovejší a ráznejší, ako to bolo doposiaľ pri riešení priestupkov. Žiaľ, aj to je súčasť opatrení, ktoré tiež musíme robiť, keď nedochádza k náprave a nepostačuje dohováranie.

Aké priestupky riešite vo Zvolene najčastejšie?

Určite je to doprava. Aj keď je to stará známa pesnička, ale musím povedať, že do riešenia tejto problematiky nás nútia samotní vodiči. A nie je to len tým, že Zvolen má málo parkovacích miest. Nedovolené parkovanie na chodníkoch, zeleni a ďalších zakázaných miestach v centrálnej mestskej zóne a na sídliskách je v našom meste tak rozsiahle, že bez problémov by sme zamestnali ďalších XY policajtov. Samozrejme, že prioritne sledujeme a riešime verejný poriadok tiež pred obchodnými centrami, na námestí, v parkoch a na sídliskách. Riešime tiež vraky vozidiel, čierne skládky verejného odpadu a v noci dohliadame na nočný pokoj. Zabezpečujeme verejné kultúrne podujatia a vybavujeme množstvo telefonických či písomných oznámení od občanov. Linka 159 býva skutočne horúca linka.

Ako pomáhajú pri vašej práci kamerové systémy nainštalované v meste?

Kamery nám slúžia na monitorovanie jednotlivých priestranstiev. Jedná sa o námestie SNP, centrum, autobusovú stanicu a Základnú školu 1. a 3. na ul. P. Jilemnického. Spolu ich máme 17. Pomocou nich sa nám podarilo zadržať od leta 5 osôb, ktoré boli v pátraní. Zároveň pre potreby objasňovania trestnej činnosti poskytujeme záznamy z kamier štátnej polícii. Monitorujeme oblasti, kde sa pohybujú podozrivé osoby. Na podnet Inšpektora kamerového systému operatívne dávame pokyn zásahovej jednotke, ktorá hliadkuje v teréne a krátko na to zasahuje pre potreby nápravy verejného poriadku. V budúcnosti by sme radi cestou dotácií Ministerstva vnútra SR počty kamier rozšírili.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Čo by ste vo Zvolene chceli zmeniť?

V prvom rade začíname od seba. Na MsP v súčasnosti dochádza k zmenám v systéme riadenia a celkovej reorganizácii našej zložky. Do určitej miery chceme zmeniť smerovanie mestskej polície. Vytvárame projekty ako „Spoznajte svojho policajta“. A na útvare MsP chceme v krátkej dobe otvoriť chránenú dielňu zloženú z občanov so zdravotným postihnutím, ktorých za finančnej podpory štátu zamestnáme na kamerovom stanovišti. Chceme pôsobiť ako zložka, ktorá bude dôveryhodná pre každého občana Zvolena. Budeme posúvať odbornosť polície a snažiť sa o jej akceptovateľnosť v radoch občanov. Zaujímať nás bude najmä verejný poriadok, v ktorom bude mať mestská polícia prioritu.

Pri svojej práci sa určite často stretávate s rôznymi typmi ľudí. Sú Zvolenčania ochotní spolupracovať s políciou, komunikovať a pomáhať vám pri práci?

Ale áno, sú ľudia, ktorí ochotne spolupracujú, ale je aj opačná skupina, ktorá nám nič nedaruje. S každým komunikujem na rovinu, každému dávame rovnaké možnosti. Komunikujeme so všetkými vrstvami našej spoločnosti. Ku každému pristupujem čestne a spravodlivo. Či je to dole na Pustom hrade, alebo na vŕšku nad Zlatým potokom.

Vaša práca je určite náročná – ako ju však hodnotíte vy? V čom vidíte jej pozitíva, v čom je vaša práca pekná, zaujímavá?

Každá práca je náročná, keď ju robíte naplno. Výnimkou nie je ani moje súčasné pôsobenie v Mestskej polícii Zvolen. Každý kto ma pozná, vie, že nenechám nič na náhodu. Som do roboty ponorený takmer 24 hod. denne. Ale baví ma to a to je podstatné. A pekné sú v mojej práci akurát ženy-kolegyne. Inak sa tu stretávate len s vecami, ktoré treba riešiť a často to nie je nič príjemné.

Každá práca má však aj svoje negatíva. Aké obsahuje tá vaša? V čom je práca polície náročná?

Náročná je v tom, že máte dennodenný zhon a stres. Je to ale otázkou adaptácie, teda zvyku. Viem, že to nie je zdravé, ale poznám niekoľko spôsobov rýchlej regenerácie a obnovy síl. Rád si chodím zacvičiť do fitka, kde sa nabíjam energiou a sledujem si životosprávu. To je taký malý základ pre váš „pracovný výkon“. Ale priznávam, že mám rád, keď pracujem pod miernym vypätím. Vtedy je intenzita práce vyššia a to mi vyhovuje. Negatíva nevnímam, sú to len prekážky, ktoré treba zdolávať a nie ich pred sebou tlačiť… :-).

Určite sa dostávate aj do náročných a kritických situácií. Aké ťažké okolnosti ste museli už riešiť?

Prebral som na seba zodpovednosť, ktorej som si plne vedomý. Zodpovednosť nad činnosťou a smerovaním mestskej polície, nad verejným poriadkom, ale zároveň zodpovednosť pred občanom. To ma zaväzuje, ale zároveň aj motivuje. Každé vaše rozhodnutie by malo byť správne. Pokiaľ nie, máte problém.

Čo by ste odkázali Zvolenčanom?

Čo by som odkázal Zvolenčanom? Asi iba toľko, aby boli k svojmu okoliu ohľaduplní a zodpovedne pristupovali k svojim právam a povinnostiam. Zhodnotili svoj negatívny postoj voči našej zložke, pretože našou snahou je v prvom rade chrániť záujmy občanov a udržiavať zákonný stav v legislatívnej oblasti. Je pravda, keď poviem, že úspešnosť práce mestskej polície záleží predovšetkým od vzájomnej spolupráce. Ako som už spomínal, od novembra je na našej web stránke spustený projekt s názvom „ Spoznajte svojho policajta“, ktorý má za svoj cieľ priblížiť sa k občanom, získať si ich dôveru a podporu. Každý občan sa preto môže so svojim problémom alebo podnetom s dôverou obrátiť na konkrétneho príslušníka, čím sa výrazne prispeje k obojstrannej spokojnosti nás všetkých.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie