Jakub Forgács Správy

Nová práca pre mesto: Zvolenčania, pracovali by ste za takýto plat?

Ste bez práce a obzeráte sa po novej? Pozrite si, aké má mesto požiadavky na uchádzačov.

Ilustračný obrázok k článku Nová práca pre mesto: Zvolenčania, pracovali by ste za takýto plat?
Zdroj: TASR

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na pozíciu Vedúci oddelenia technického zabezpečenia majetku mesta. Informovalo o tom na svojej webovej stránke.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto):

 • 887,00 – 1064,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • zabezpečenie spravovania technického stavu majetku mesta objektov a nebytových priestorov,
 • tvorba rozpočtu, sledovanie dodržiavania rozpočtu pre zabezpečenie technického stavu majetku mesta v správe a pôsobnosti odboru správy majetku, obchodu a služieb,
 • komunikácia a zabezpečenie technického posúdenia, projektovej dokumentácie, energetických certifikátov budov, zmlúv o dielo, reklamácií v zmysle uzatvorených zmlúv o dielo,
 • vyhotovenie zmlúv a objednávok súvisiacich s technickým zabezpečením majetku, opráv a údržby,
 • vyhotovenie, prípadné zabezpečenie odborných podkladov pre rokovanie komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Zvolen,
 • verejné obstarávanie pre zabezpečenie technického stavu majetku mesta v správe a pôsobnosti odboru správy majetku, obchodu a služieb v rozsahu zákaziek s nízkou hodnotou.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské II. stupňa, zameranie technické, ekonomické, humanitné

Skúsenosti

 • prax v odbore najmenej 5 rokov

Znalosti

znalosť právnych predpisov:

 • zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška MŽPSR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy, Zákonník práce,
 • vodičský preukaz sk. B.

Počítačové znalosti – používateľ

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť
 • analytický myslenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: december 2020

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • prehlásenia: 1.) Informovanie dotknutej osoby, 2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie. Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 30. októbra 2020 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „Vedúci oddelenia technického zabezpečenia majetku mesta “ s poznámkou Neotvárať !

Kontakt

PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Horáková

Tel.: 045/5303 202

E-mail: lhorakova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Foto: ilustračné

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie