Od histórie až po súčasnosť: Dôležité fakty o výskume Dolného hradu na Pustom hrade

Na Zvolenskom zámku prebehol slávnostný krst knihy o výskume Dolného hradu, ktorý je súčasťou Pustého hradu. Na tejto knihe sa podieľalo 15 autorov.

Stanislav Černák
Ilustračný obrázok k článku Od histórie až po súčasnosť: Dôležité fakty o výskume Dolného hradu na Pustom hrade
Zdroj: TASR

Takmer 400-stranovú knihu o výskume Dolného hradu, ktorý je súčasťou Pustého hradu nad Zvolenom, slávnostne pokrstili na Zvolenskom zámku. Archeológovia skúmali toto opevnenie nepretržite od roku 2009.

Publikácia má názov: Pustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009 – 2014. Na jej tvorbe sa podieľalo 15 autorov. Šírka autorského kolektívu zahŕňa odborníkov z rôznych oblastí. Na niekoľkých samostatných kapitolách pracovali aj maďarskí a poľskí autori.

Ojedinelý projekt

„Ide o projekt knihy z viacerých dôvodov ojedinelý a to jednak výberom spracovaného objektu, štruktúrou práce, ale i šírkou spolupracujúcich subjektov,“ prezradila jedna z autorov Noémi Beljaková Pažinová. V sledovanom období hlavní autori a autori samostatných kapitol intenzívne skúmali a analyzovali dejiny, architektúru a materiálnu kultúru z areálu hradu. „Dôležité je, že v publikácii sú spracované nielen stredoveké dejiny objektu, ale kompletne všetky dejinné epochy zastúpené na mieste, t.j. obdobie praveku (eneolit, doba bronzová), protohistórie (doba laténska) i novoveku,“ doplnila archeologička.

Odborníci na čele s vedúcim výskumu Jánom Beljakom v minulých rokoch odkryli, preskúmali a zakonzervovali obytnú vežu Dolného hradu, ktorej hrozilo zrútenie. Vďaka minulej, 23. sezóne na Pustom hrade vedia už jednoznačne datovať vznik veže Dolného hradu v prvých desaťročiach 13. storočia a jej zánik v prvých desaťročiach 14. storočia.

„Stavebníkom obrovskej obytnej veže mohol byť v 13. storočí iba kráľ. Našli sme aj ich vyobrazenia, napríklad na minci kráľa Ondreja III., pričom tri z piatich známych mincí z obdobia jeho panovania sa na Slovensku našli práve na Pustom hrade,“ uviedol Beljak.

Mnoho archeologických nálezov

V lete sa na hrade našlo aj bronzové kovanie s vyobrazením kráľa a iné nálezy, ktoré indikujú častú prítomnosť vládcov v regióne. Okrem Ondreja III. tam často chodil napríklad aj známy kráľ Belo IV., ktorý zrejme na hrade vydával svoju dcéru a ktorý udelil mestu Zvolen mestské výsady.

Podľa Beljaka bola uplynulá sezóna na Dolnom Pustom hrade vôbec najbohatšia na archeologické nálezy. Kým vlani našli v areáli takmer 10 000 predmetov alebo ich častí, tento rok ich bolo ešte viac. Okrem najčastejších zlomkov keramiky a kostí to boli aj vzácne mince, šperky, ozdobné kovania, nože či hroty striel i vzácna minca.

Beljak by sa tento rok chcel pustiť do sanácie západnej steny veže a brány Dolného hradu. „Pripravujeme projekt na sanáciu hlavnej vstupnej brány a chceli by sme tiež zrekonštruovať západnú líniu opevnenia medzi bránou a vežou a spojovací múr pri veži,“ uviedol. Hotový je už aj projekt na výskum veľkej cisterny na dažďovú vodu na Hornom hrade a tiež na sanáciu cisterny a paláca.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame