Peľ brezy vystriedal peľ tráv čeľade lipnicovitých

Dobrou správou v týchto dňoch pre alergikov je, že peľová sezóna najvýznamnejšieho jarného alergénu- brezy, už skončila na celom území Slovenska. Strieda ju však prinajmenšom na najbližšie dva mesiace alergologicky nemenej nebezpečný peľ kvitnúcich

Monika Obrtalová

Najvyššie denné koncentrácie peľu inej flóry namerala väčšina monitorovacích staníc v závere uplynulého týždňa. Dominoval predovšetkým peľ drevín v pomerne širokom spektre druhov, pričom najvyššie koncentrácie dosahoval peľ borovice, duba a buka. Najvyššie denné koncentrácie peľu borovice uplynulý týždeň namerala monitrovacia stanica v sobotu v Bratislave – až 1038 peľových zŕn na meter kubický vzduchu. Spomínaný peľ tráv z čeľade lipnicovitých výrazne stúpol predovšetkým v Banskej Bystrici. V ovzduší Slovenska sa vyskytoval ešte peľ pagaštanu, orecha, smreka, borovice, platanu, peľ cyprusovitých – tisovitých drevín, vŕby, javora, smrekovca, hrabu, jaseňa, buka i duba. Z bylín sa okrem peľu lipnicovitých tráv vyskytoval ešte aj peľ tráv pŕhľavovitých. Na celom území Slovenska naďalej kvitne repka, ktorej peľ v blízkosti polí dosahuje alergologicky významné koncentrácie. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu Cladospórium.

„V týchto a nasledujúcich dňoch budú vo všeobecnosti denné koncentrácie peľu narastať, pričom ostáva zachované veľmi široké druhové spektrum kvitnúcich drevín. Upozorniť však treba na fakt, že aj keď peľová sezóna brezy skončila, jej účinky zvyšuje skrížene reagujúci peľ duba. Brezu nahrádza na dlhé obdobie peľ tráv z čeľade lipnicovitých. S nárastom koncentrácií počítame u peľu ihličnanov – smrek a borovica, ktoré výrazne ovplyvňujú denné koncentrácie peľu v ovzduší. Citlivým osobám, žijúcim najmä v blízkosti kvitnúcich polí repky môže spôsobovať jej ťažký a zle sa v ovzduší šíriaci peľ pomerne veľké problémy. Medzi spórami húb ( plesní) budú naďalej dominovať v ovzduší na celom území Slovenska spóry rodu Cladospórium“, konštatuje k peľovej situácii v týchto a nasledujúcich dní RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) na Slovensku.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Tento článok nie je možné komentovať.