Pochod za mier a násile na Zvolenskom námestí

Včerajší pochod za Mier a násilie sa uskutočnil na Zvolenskom námestí od 14.00 hod.

Jana Mlynarova

Pridávame sa k Svetovému pochodu za Mier a Nenásilie, pretože si vieme predstaviť mier pre všetky ľudské bytosti… Pretože vieme, že svojimi myšlienkami, slovami a činmi ovplyvňujeme celok… Pretože si vieme predstaviť mierové riešenie všetkých konfliktov – kompromisom a zdravým rozumom – bez násilia.. Pretože vieme, že mier na svete môžeme vytvoriť spoločne – vzájomnou spoluprácou, tvorením si predstáv, činom, túžbou, tancom, spevom, divadlom, maľovaním, úsmevom… To bolo hlavným zámerom tejto akcie a ešte aj omnoho viac:

* dosiahnuť odstránenie jadrových zbraní, postupné zníženie počtu konvenčných zbraní, podpísanie medzinárodných zmlúv o neútoční a odstúpenie vlád od využívania vojen ako prostriedku riešenia konfliktov
* spojiť vôľu ľudí po celom svete, aby sa ukončilo násilie
* uznať a osláviť to najlepšie z jednotlivých kultúr
* vytvoriť globálne povedomie, ktoré všeobecne odsúdi násilie

Pridalo sa k nej zopár mladých ľudí a aj iných ľudí , ktorí sviečkami uloženými do kruhu na Zvolenskom námestí vyjadrili, že aj im záleží na svetovom mieri. /jam/

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.