Podrobný PREHĽAD na rok 2018: Harmonogram zberu odpadu a triedeného zberu vo Zvolene

Kedy vám odvezú komunálny odpad či v akých dňoch prebehne zber triedeného? Pozrite si harmonogram na rok 2018!

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Podrobný PREHĽAD na rok 2018: Harmonogram zberu odpadu a triedeného zberu vo Zvolene
Zdroj: TASR

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu pre rok 2018

DEŇ ZBERU MESTSKÁ ČASŤ / ULICA
PONDELOK Rodinné domy: 29. Augusta, Zlatý Potok od ul. Sokolská smer na sever po Sarvašku, Baková Jama
  Bytové domy – sídliská: Zvolen – Západ, Zlatý Potok, Balkán, Rákoš, Pamiatková zóna s ochranným pásmom*, Pešia zóna, Dolná Kolónia za mostom, Hať Podharajch
  Organizácie: Balkán, Predmestie, Rákoš, Trňanská, Obchodná, Priehrada, Pamiatková zóna s ochranným pásmom*, Pešia zóna
UTOROK Bytové domy – sídliská: Sekier, Záhonok, Lipovec, Bukovinka, Lučenecká cesta, Podborová
  Organizácie: areál Bučiny, Lučenecká cesta, areál Nemocnice s poliklinikou
STREDA Rodinné domy: CMZ – západ**, Neresnická cesta, Môťovská cesta, Nižovec, Pod Dráhami, Dobronivská cesta
  Bytové domy – sídliská: CMZ – západ**, Pod Dráhami
  Organizácie: CMZ – západ**, Neresnická cesta, areál LIAZ, Môťovská cesta, Lučenecká cesta, Nižovec, Dobronivská cesta
ŠTVRTOK Rodinné domy: Lieskovská cesta, od ul. Sokolská smerom na juh po železničnú trať, T. G. Masaryka, Na Štepnici, Sekier, Môťová, Balkán, Unionka, Slatinské nábrežie, Krupinská, S. Tomášika
  Bytové domy – sídliská: Zvolen – Západ, Zlatý Potok, od ul. Sokolská smerom na juh po železničnú trať, T. G. Masaryka, Na Štepnici, M. R. Štefánika, Balkán
  Organizácie: Zvolen – Západ, Zlatý Potok, od ul. Sokolská smerom na juh po železničnú trať, T. G. Masaryka, Na Štepnici, M. R. Štefánika, Balkán, Unionka, Slatinské nábrežie, Krupinská, S. Tomášika, Obchodná, Pešia zóna, Dolná Kolónia za mostom, Hať Podharajch
  Organizácie: Lieskovská cesta – priemyselná zóna
PIATOK Rodinné domy: Dolná Kolónia, Sekier Dolina, Kráľová, Podborová, Zolná, Lukové
  Bytové domy – sídliská: Podborová, Sekier, Záhonok, Lipovec, Bukovinka, Lieskovská cesta
  Organizácie: ŽOS, Priehrada
  • *Pamiatková zóna s ochranným pásmom – je mestská časť, ktorá sa nachádza od železničnej trate ZV – BB po ulicu Š. Moyzesa a je ohraničená ulicami I. Lihoveckého a T.G. Masaryka. Patria sem ulice Bystrický rad, V.P.Tótha, I. Lihoveckého, Tehelná, Divadelná, Nám. Slobody, ul. P. O. Hviezdoslava, J. Jiskru, J. Kozačeka po ul. I. Lihoveckého, M. R. Štefánika, 29. augusta, ul. Hronská po ul. Š. Moyzesa, ul. Ľ. Štúra po ul. Š. Moyzesa, Študentská po ul. Š. Moyzesa, Ľ. Kubániho, M. M. Hodžu po ul. Š. Moyzesa, Nádvorná, T. G. Masaryka od J. Jiskru po ulicu Š. Moyzesa.
  • **CMZ – západ – centrálna mestská zóna západ je mestská časť, ktorá sa nachádza na sever od rieky Slatina a od železničnej trate ZV – BB po elektrárenský ka­nál.

TRIEDENÝ ZBER v „IBV“ – rodinných domoch

1. OBLASŤ = PRVÝ UTOROK V MESIACI: 02.01.2018, 06.02.2018, 06.03.2018v03­.04.2018, 01.05.2018v05­.06.2018, 03.07.2018, 07.08.2018, 04.09.2018, 02.10.2018, 06.11.2018v04­.12.2018

Mestská časť – ulica    
1.Mája J. Donča Nevädzová
29. Augusta J. Fándlyho Nezábudková
9. Mája J. G. Tajovského P. J. Šafárika
A. Bernoláka J. Hollého P. Jilemnického
A. Sládkoviča J. Jánošíka P. O. Hviezdoslava
B. Nemcovej J. Jesenského Partizánska
Baková Jama J. Kalinčiaka Podbeľová
Bellu IV. J. Kozačeka Pod Dráhami
Borovianska J. Kráľa Pod Holým Brehom
Bratov Veselovcov J. Švermu Pod vodojemom
Buzulucká Jaselská Predmestie
Bystrický rad Jedľová Púpavová
Dekréta Matejovie Konvalinková R. Čelku
Družstevná Kuzmányho nábrežie S. Chalupku
Dukelských hrdinov L. Novomeského Slnečná
E. M. Šoltésovej Lieskovská cesta Snežienková
Elektrárenská Levanduľová Sokolská
F. Kráľa Lúčna Somolického
Ferjenčíková Ľ. Podjavorinskej Sosnová
Francisciho Ľ. Štúra Strakonická cesta
Fialková M. Kukučína Š. Moyzesa
Hať Podharajch M. M. Hodžu Š. Višňovského
Hurbanova M. R. Štefánika Študentská
I. Krasku Môťovská T. Vansovej
J. A. Komenského Na Rovni Tulipánová
J. Bottu Nad kasárňami Uramova
J. C. Hronského Nám. SNP Železničná

2. OBLASŤ = DRUHÝ UTOROK V MESIACI: 09.01.2018, 13.02.2018, 13.03.2018, 10.04.2018, 08.05.2018, 12.06.2018, 10.07.2018, 14.08.2018, 11.09.2018, 09.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Mestská časť – ulica    
11. marca Lipová Obrancov mieru
Balkán Lučenecká cesta Okružná – Zátišie nad priehradou
Brezová Lukové Orgovánová
Buková M. Bazovského Pribinova
Dolná Kolónia M. Nešpora Rastislavova
Dubová MDD Slatinské nábrežie
Dobronivská cesta Mládežnícka Svätoplukova
F. Hečku Na hôrke Školská
J. Alexyho Na Hrádok T. G. Masaryka
Jaseňová Na Štepnici S. Tomášika
Javorová Nábrežie Topoľová
Jazmínová Nám. Cyrila Metoda Unionka
Krupinská cesta Neresnícka cesta Zolná
Lesnícka Nižovec  

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame