Predmet, aký len tak nenájdete. V ZŠ s MŠ v Dobrej Nive učia aj regionálnu výchovu

Neďaleko Zvolena nájdeme školu, ktorá sa v mnohom líši od iných. Aké sú jej priority a v čom je iná?

Jakub Forgács

Šport, počítače, znalosť jazykov a regionálna výchova – to sú popri bežnom vyučovacom procese priority vedenia Základnej školy s materskou školou v Dobrej Nive v ďalšom vzdelávaní žiakov.

„Zo športov je to predovšetkým tenis a futbal,“ hovorí riaditeľka školy Mária Slosiariková. Areál školy je preto prispôsobený najmä týmto športom. Tenis sa vyučuje v rámci tzv. disponibilných hodín. Na tenisových kurtoch majú žiaci školy možnosť hrať zdarma i mimo vyučovania. Vybudované je tam tiež ihrisko s umelou trávou a to nielen pre futbal, ale aj iné loptové hry.

Škola bola napríklad iniciátorkou Žiackej olympiády Mikroregiónu Pliešovská kotlina. Stovky žiakov z Dobrej Nivy a Pliešoviec v nej predvádzajú svoj talent v atletike a kolektívnych športoch. Nedávno sa uskutočnil už jej desiaty ročník.

Čo sa týka IT techniky, škola je už niekoľko rokov dostatočne vybavená počítačmi a každá trieda aj interaktívnou tabuľou. „Svoje vedomosti a zručnosti v tomto smere deti dokazujú každoročne na žiackej vedeckej konferencii,“ pripomína riaditeľka. Družstvo žiakov školy s názvom Lego Bot vyhralo nedávno dokonca aj krajskú robotickú súťaž a zúčastnilo sa aj na medzinárodnej robotickej súťaži v maďarskom Debrecíne.

Z jazykov okrem angličtiny, ktorá sa v škole v Dobrej Nive vyučuje už od prvého ročníka, sú preferované najmä nemčina a ruština.

Riaditeľka je ale obzvlášť hrdá na predmet regionálna výchova, ktorý zaviedli medzi prvými na Slovensku. Dobrá Niva je totiž bohatá na tradície, ľudovú kultúru. „Snažíme sa preto viesť našich žiakov k láske k obci a podnietiť v nich vzťah aj k priľahlému regiónu,“ zdôrazňuje riaditeľka. Škola napríklad vydala skladačku s názvom Divy Dobrej Nivy, kde žiakom približuje niekoľko prírodných a architektonických zaujímavostí obce a jej okolia. Založila aj detský folklórny súbor Dobronka, ktorý nadväzuje na prácu starších miestnych súborov.

Zdroj: TASR

Odporúčame