Prioritou obnova materskej školy na Malinovského ulici: V pláne aj obnova ciest a chodníkov!

Počas roka 2015 nebudú v metropole Hontu len tak sedieť zo založenými rukami. Primátor mesta Radoslav Vazan vo svojom novoročnom prejave načrtol hlavné priority mesta v tomto roku.

Stanislav Černák
Ilustračný obrázok k článku Prioritou obnova materskej školy na Malinovského ulici: V pláne aj obnova ciest a chodníkov!
Zdroj: TASR

Hlavnou prioritou krupinskej mestskej samosprávy v tomto roku bude realizáciu projektu Komplexná rekonštrukcia Materskej školy na Malinovského ulici, na ktorú koncom uplynulého roka získali 686 581 eur z fondov Európskej únie. Vo svojom novoročnom príhovore k občanom mesta to uviedol primátor Radoslav Vazan.

„V tomto roku však chceme riešiť aj havarijný stav vonkajšej kanalizácie v Základnej škole E. M. Šoltésovej, kde sa nám takisto podarilo získať zdroje, a to z ministerstva školstva vo výške žiadanej sumy 28 000 eur,“ ďalej povedal.

Z fondov Európskej únie plánujú v Krupine realizovať aj rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – Múzea Andreja Sládkoviča a pripravujú projekty na komplexnú obnovu budovy alokovaných tried Materskej školy na Ulici Ivana Krasku, rekonštrukciu budovy Kina Kultúra, vybudovanie cyklotrás prioritne za účelom dopravy do zamestnania, rekonštrukciu tzv. vnútroblokov sídlisk, rekonštrukciu a vybudovanie nových etáp kanalizácie v neodkanalizo­vaných častiach mesta.

Pokračovať by chceli aj v obnove kritických úsekov miestnych komunikácií a chodníkov. „V rozpočte máme vyčlenené finančné prostriedky na obnovu chodníkov na Ulici 29. augusta, ktoré sú v havarijnom stave, rovnako tak aj na miestne komunikácie v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva podľa finančných možností a stavu povrchov vozoviek,“ doplnil primátor.

V pláne je aj rekonštrukcia budovy Domu služieb, na ktorú mesto podalo žiadosť na Environmentálny fond SR. Mesto Krupina bude v tomto roku úzko spolupracovať so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou pri realizácii kanalizačného zberača a novej celomestskej čistiarne odpadových vôd v hodnote takmer 5,5 milióna eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR