Roland Schaller: Pohľad na dôležité

Moja vnútorná motivácia a presvedčenie kandidovať za primátora Zvolena vychádza z občianskeho videnia. Mesto stagnuje...Mojim cieľom je urobiť zo Zvolena mesto budúcnosti. Zvolen si predstavujem ako smart city – inteligentné mesto.

Ilustračný obrázok k článku Roland Schaller: Pohľad na dôležité
Zdroj: Roland Schaller

Môže sa stať mestom, s lepšie organizovaným životom, čistejším a sebestačnejším. Zvolen potrebuje investície kvôli svojmu rozvoju. Musia zodpovedať plánom rozvoja mesta, zároveň korešpondovať so zámermi celej župy. Počas kampane som predstavil jasné postupy, koncepciu a riešenia pre obyvateľov ako aj rozvoj mesta Zvolen.

Prečo sa riaditeľ letiska rozhodne kandidovať na post primátora mesta Zvolen?
Aj ako riaditeľovi letiska mi vždy záležalo na rozvoji regiónu a na ľuďoch, ktorí v ňom žijú. Zaujímam sa o veci verejné, to je o mne známe. Moje rozhodnutie uchádzať sa o dôveru Zvolenčanov je prirodzeným vyústením mojich aktivít. Roky sa angažujem v meste a regióne. Snažím sa v rámci možností mojej rodiny zlepšovať podmienky športovcom, kvalitu života mladým, sociálne slabším a rodinám v krízových situáciách. Či už to je Liga malého futbalu, Krízové centrum Dorka, Zvolenskí šermiari, atď. Bol som súčasťou tímu, ktorý spúšťal pilotný ročník žiackej ligy futbalu medzi všetkými základnými školami vo Zvolene. V spolupráci s Červeným krížom organizujeme darovanie krvi, a iné.

Mám svoje predstavy o tom, čo by malo mesto Zvolen urobiť pre spokojný život svojich občanov. Vychádza to z mojej osobnosti, povahy. Som predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ letiska, ale nemám žiadne „maniere“. Žijem pre svoju rodinu, záľuby, hrám futbal s kamarátmi a starám sa o vinicu v Sebechleboch.

Myslím si, že primátor má byť „obyčajný“ človek, nie celebrita, ku ktorej sa bežný človek nikdy nedostane. Prístup primátora k ľuďom je šablónou správania pre úradníkov a prirodzne ovplyvňuje správanie sa úradov k ľuďom. Prístupný primátor, prístupné úrady..

Rozumiem pohnútkam a dôvodom ľudí, ktorí kandidujú. Avšak rovnako za dôležité považujem povedať to, že zveriť mesto do rúk ľuďom, ktorí nikdy neviedli žiadnu organizáciu, či firmu je riziko. Kampaň si financujem sám, preto si nevytváram záväzky. Nechcem byť po voľbách len bábkou v rukách ľudí, ktorí mi zaplatili kampaň. Slobodné rozhodovanie je vec, ktorú možno nie je vidno, ale je to najdôležitejšia vec pri transparentnej správe mesta. Aj preto som sa rozhodol, že budem kandidovať iba za primátora a nebudem si vytvárať poistný vankúš,: “…však, ak nie, zvolia ma aspoň za poslanca…“ Nie je to môj štýl!

V každom meste je dôležitá spolupráca primátora a poslancov… Som človek, ktorý dokáže ľudí spájať a motivovať, viem oceniť kvalitu, snahu, dobrý nápad. Ak získam vo voľbách dôveru ľudí, budem presviedčať poslancov, aby záujem o Zvolen a Zvolenčanov bol pre všetkých na prvom mieste. Iba tak budeme na prospech občanom. Budujme zdravšie mesto, ktoré nám ponúkne lepšiu kvalitu života. Vo Zvolene sa musíme všetci cítiť dobre – je to naše mesto.

Kampaň na primátora vrcholí… Stretnutie strieda stretnutie. Aká je odozva na Váš program? Úprimne, tých stretnutí nie je nikdy dosť. Ako kandidát by som si rád podal ruku s každým Zvolenčanom a našiel si čas na rozhovor. Ľudia ma utvrdzujú v tom, že môj pohľad a riešenia sú správne.

Čo sa dá podľa Vás stihnúť za 4 roky mandátu primátora? Bol tu projekt kúpaliska na Barinách, je v nedohľadne… Nedávno bola medializovaná opäť len snaha o záchranu Domu kultúry ŽSR vo Zvolene. Na jednej strane sa tvárime, že je to budova, ktorá má nevyčísliteľnú hodnotu pre mesto a na druhej strane necháme chátrať mestskú plaváreň? Veď práve naše mestské kúpele majú hodnotu historickú pre mesto, architektonickú aj kultúrnu.

Bol tu projekt viacúčelovej športovej haly, zlyhal.

Určite sa dá v rámci kompetencii mesta vyriešiť parkovanie, dajú sa postaviť nájomné byty a mnoho ďalších opatrení pre obyvateľov a rozvoj nášho mesta.

Nechcel by som po štyroch rokoch len váhavo žiadať o ďalší mandát a vyhovárať sa na krátkosť času.

Vyhlasovať a sľubovať, že teraz už vyriešime veci, len nám dajte šancu? Primátor, akéhokoľvek mesta sa má preukazovať činmi. Platí všeobecne merateľné pravidlo. Primátor má odovzdať mesto v lepšom stave ako ho dostal.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Roland Schaller
Zdroj: Roland Schaller