SNG na Zvolenskom zámku sa púšťa do potrebných opráv. Ako chce zvýšiť návštevnosť?

Pýcha Zvolena prechádza mnohými zmenami. Čo všetko plánuje nové vedenie vysunutého pracoviska Slovenskej národnej galérie (SNG) na Zvolenskom zámku?

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku SNG na Zvolenskom zámku sa púšťa do potrebných opráv. Ako chce zvýšiť návštevnosť?
Foto: Stanislav Černák

Prilákať obyvateľov mesta, milovníkov umenia a histórie z domova i z ďaleka do priestorov unikátnej stredovekej pamiatky je hlavným cieľom nového vedenia vysunutého pracoviska Slovenskej národnej galérie (SNG) na Zvolenskom zámku.

„Nové vedenie už od svojho nástupu v septembri 2017 pracuje na skvalitnení podmienok fungovania tohto jedinečného objektu, na ktorom si roky stagnácie, žiaľ, vybrali svoju daň,“ uviedla nová riaditeľka pracoviska Erika Trnková. „Jedná sa o kroky pre bežného návštevníka takmer neviditeľné, no viac ako zásadné pre každodennú prevádzku,“ dodala.

Opravy aj príprava výrubu

V poslednom čase sa tak napríklad opravilo nefunkčné elektrické vedenie v administratívnej časti zámku a vymenili termoregulačné hlavice výhrevných telies v celom objekte, čo bolo kľúčové pre zabezpečenie vhodných klimatických podmienok pre vystavené či deponované umelecké diela.

Podľa Trnkovej sa to podarilo za necelé štyri mesiace i napriek komplikovaným procesom súvisiacim s verejným obstarávaním. „Odstránená bola i havarijná situácia vytopených priestorov Kapitánskeho domu, sídla unikátneho pracoviska SNG, v ktorom odborní pracovníci sterilizujú, reštaurujú a digitalizujú umelecké diela a zbierkové predmety patriace nielen SNG, ale i iným slovenským galériám a múzeám,“ priblížila. Galéria tak zabezpečila podmienky na deponovanie ďalších umeleckých diel, ktoré budú v depozitároch Zvolenského zámku umiestnené už začiatkom roka 2018.

Ukončená je tiež príprava projektu na výrub nevhodnej či náletovej zelene, omladenie zdravých a údržbu vzácnych drevín na zámockom návrší. Výrubové práce sa uskutočnia už začiatkom roka 2018.

Najväčšie lákadlo

Zároveň s týmito činnosťami vedenie pracuje i na tvorbe nového programu podujatí pre rok 2018. „Najväčším budúcoročným lákadlom sa bezpochyby stane výstava Dedičstvo Karola Veľkého, kde si – okrem dôkazov zrodu zjednotenej Európy už v dobách včasného stredoveku – budú Zvolenčania môcť prezrieť i nálezy archeologických výskumov z Pustého hradu vo Zvolene,“ uviedla ďalej Trnková. Výstava bude zároveň jedným z podujatí, ktoré obohatia program mesta Zvolen pri príležitosti osláv 775. výročia obnovenia mestských výsad.

Nové vedenie chce naďalej pokračovať v projekte galerijného vzdelávania a k tomuto pripojiť vzdelávacie programy, workshopy a semináre zamerané i na nové cieľové skupiny – seniorov a dospelých.

Zdroj: TASR

Odporúčame