Stanislav Černák Rôzne

Špičky NATO v Lešti: Megacvičenie vojakov si pozreli na vlastné oči

Odchodom zahraničných vojakov, ktorí sa zúčastnili na najväčšom vojenskom logistickom cvičení Capable Logistican 2013, začína jeho vyhodnocovacia fáza.

Ilustračný obrázok k článku Špičky NATO v Lešti: Megacvičenie vojakov si pozreli na vlastné oči
Zdroj: TASR

Najvyšší vojenskí predstavitelia Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a partnerských krajín navštívili 20. júna 2013 medzinárodné vojenské cvičenie na Slovensku, aby sledovali reálne možnosti súčasnej vojenskej logistiky a možný prínos mnohonárodných riešení pre logistickú podporu.

Návšteva najväčšieho vojenského logistického cvičenia NATO za posledných 10 rokov sa uskutočnila na základe spoločného pozvania vojenských predstaviteľov Slovenskej republiky a Českej republiky pri NATO a EÚ.

V Lešti boli vysokopostavení predstavitelia NATO

Okrem členov vojenských výborov reprezentovaných zástupcom predsedu Vojenského výboru NATO generálporučíkom Walterom Gaskinom a predsedom Vojenského výboru EÚ generálom Patrickom de Rousiersom sa na návšteve cvičenia vo výcvikovom priestore Lešť zúčastnili najvyšší predstavitelia logistickej komunity a agentúr Aliancie. Medzi pozvanými hosťami nechýbali riaditelia aliančných agentúr NATO Support Agency (NSPA) Mike Lyden, NATO Standardization Agency (NSA) Cihangir Aksit, NATO Chief Scientist Albert Husniaux na čele so zástupcom generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie pre obrannú politiku a plánovanie Hüseyinom Diriözom. Hüseyin Diriöz a generálporučík Walter Gaskin zároveň spoločne predsedajú Logistickému výboru NATO (NATO Logistics Committee).

„Cieľom návštevy vojenských predstaviteľov bolo sledovať reálne možnosti a aktuálne dianie v oblasti logistiky v nadväznosti na smerovanie Aliancie ku kolektívnej zodpovednosti za oblasť logistiky a možný prínos mnohonárodných riešení pre logistickú podporu v operáciách. Účasť na cvičení využili aj na to, aby na pôde vojenského výboru bližšie diskutovali o súčasných potrebách logistiky a možnostiach mnohonárodnej logistiky pôsobiť ako účinný multiplikátor vojenského potenciálu v rámci prebiehajúcich operácií,“ povedal hovorca Ozbrojených síl Slovenska Milan Vanga.

V kontexte strategickej iniciatívy Connected Forces Initiative (CFI) vojenskí predstavitelia diskutovali o otázkach organizovania a využitia odborných cvičení zameraných na aplikovanie, testovanie a overenie získaných skúseností z operácií a posilňovanie interoperability. V rámci diskusie s cvičiacimi mali možnosť presvedčiť sa o fungovaní princípov kolektívnej zodpovednosti za mnohonárodnú logistiku v reálnych operáciách. Spoločná medzinárodná logistická podpora a účasť civilných dodávateľov sa stali realitou súčasných operácií a prostriedkom na doplnenie chýbajúcich spôsobilostí v prostredí limitovaných zdrojových možností.

Nasleduje vyhodnocovacia časť cvičenia

Cvičenie CAPABLE LOGISTICIAN 2013 však neskončilo odchodom zahraničných vojakov z Lešti. „Nasleduje etapa jeho vyhodnotenia až do záverečnej vyhodnocovacej konferencie a spracovania poznatkov a skúseností, ktoré sa premietnu do činností v reálnych vojenských operáciách. V ďalšom období sa teda predstavitelia Aliancie budú zaoberať analýzou získaných poznatkov z cvičenia a s ich implikáciami na budúce smerovanie vojenskej logistiky. Zaujímavými otázkami bude možnosť využitia získaných skúseností pre proces implementácie CFI, realizácia a budovanie projektov inteligentnej obrany a ďalší rozvoj v oblasti výcviku pre jednotky Aliancie. Logistika NATO sa bude zameriavať na získavanie a efektívne využitie spôsobilostí v rámci spolupráce pri súčasnom šetrení zdrojov,“ dodal Vanga.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie