Jakub Forgács Samospráva

Stovky Zvolenčanov vystavili mestu vysvedčenie. Čo ocenili a kde mali najviac výhrad?

Ako Zvolenčania ohodnotili 16 strategických oblastí v našom meste? Poznáme výsledky veľkého prieskumu spokojnosti občanov.

Ilustračný obrázok k článku Stovky Zvolenčanov vystavili mestu vysvedčenie. Čo ocenili a kde mali najviac výhrad?
10
Galéria

V letných mesiacoch mesto organizovalo každoročný prieskum spokojnosti občanov so službami samosprávy. Prvýkrát šlo o reprezentatívny prieskum, ktorý zisťoval názory 350-tich občanov. Aký bol výsledok?

Hodnotenie 16 strategických oblastí

Cieľom prieskumu je získať spätnú väzbu na služby, ktoré zabezpečuje samospráva. Občania mohli hodnotiť činnosť mesta Zvolen v 16-tich strategických oblastiach ako je vzdelávanie, doprava, marketing, životné prostredie, kultúra a mnohé iné.Jednotlivé oblasti známkovali od 1 do 5 ako v škole. Štruktúra dotazníka je už štvrtý rok rovnaká. „Výsledná známka je pre mesto indikátorom, ako na tom v danom roku sme. Medziročné porovnanie známok umožňuje sledovať určitý trend.Ak by napr. došlo k radikálnemu zhoršeniu v niektorej z oblastí, bolo by našou úlohou dôkladnejšie sa na túto oblasť pozrieť,“ hovorí Dagmar Weisová z odboru rozvoja mesta.

Zvolen je jednou z mála slovenských samospráv, ktorá takýto prieskum robí každoročne. Mesto tento rok dosiahlo známku 2,43, kým minulý rok získalo 2,11. „Občania hodnotili v priemere jednotlivé oblasti známkou dva až dva mínus, čo môžeme považovať za priaznivé hodnotenie. Rozdiel oproti minulému roku mohla spôsobiť najmä nová metodika prieskumu, trend budeme môcť seriózne vyhodnotiť až v ďalších rokoch,“ vysvetľuje Dagmar Weisová.

Hodnotilo sa aj slovne

S celkovo najlepším hodnotením v prieskume skončili oblasti vzdelávanie (2,07), sociálne služby (2,13), mládež (2,18) a technická infraštruktúra (2,18). Najhoršie v hodnotení dopadli dopravná infraštruktúra (2,97), šport (2,81) a treťou od konca bolo zdravotníctvo so známkou 2,73. „Treba dodať, že občania často nerozlišujú čo zabezpečuje mesto, kraj či štát. Napr. v oblasti zdravotníctva mesto podporuje aktivity zamerané na zdravotnú prevenciu a zdravý životný štýl. Hlavné kompetencie v tejto oblasti má ale kraj a štát, zdravotnícke služby zabezpečujú aj neverejní poskytovatelia,“ dodáva Weisová.

Okrem známok samospráva v prieskume od občanov získala aj slovné hodnotenie. Na otázku čo sa podľa občanov za posledný rok zlepšilo, odpovedalo 132 občanov. „Najviac oceňujú zlepšenie v oblasti kultúry, páči sa im, že sa koná množstvo kultúrnych akcií, akcie pre deti, uvádzajú, že mesto ožilo,“ hovorí Weisová. Občania chvália tiež opravu ciest a chodníkov či čistotu v meste. Na otázku čo sa v meste za posledný rok zhoršilo, odpovedalo 112 občanov. Najviac boli nespokojní s riešením parkovania a údržbou mestskej zelene. Občania nie sú jednotní – kým jedni chvália čistotu a údržbu, druhí to isté kritizujú. Pri otázke, čo im v meste chýba, neprekvapili – odpovedali kúpalisko, plaváreň, cyklotrasy či parkoviská.

.„S názormi občanov sa zhoduje aj názor vedenia mesta. Problematikou kúpaliska či plavárne sa dlhodobo zaoberáme. Pripravujeme projekt, ktorý rieši tak kúpalisko aj plaváreň. Pri takýchto veľkých témach je ale potrebné dosiahnuť zhodu v mestskom zastupiteľstve, ktoré rozhoduje o majetku a investíciách. Čo sa týka parkovania, uvedomujeme si, že na sídliskách dlho nebolo riešené. Nedávno sme na mestský úrad prijali človeka, ktorý by sa mal aktívne zaoberať otázkou parkovania nielen na sídliskách, ale v celom meste,“ povedala primátorka Lenka Balkovičová. Celú správu s výsledkami prieskumu nájdu občania na webovej stránke mesta Zvolen. Mesto dostane od občanov, ktorí sa do prieskumu zapojili a boli vylosovaní symbolické vysvedčenie počas večere s primátorkou­ mesta.

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Leto v uliciach Zvolena
10
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie