Ulice Zvolena zaplnia občianske hliadky. Minimálne polovička má mať rómsky pôvod

Vo Zvolene začnú čoskoro fungovať občianske hliadky. Mesto na ne získalo 143 000 eur.

Jakub Forgács

Mestu Zvolen sa podarilo získať na fungovanie občianskych hliadok finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR vo výške približne 143 000 eur. Samotné mesto zaplatí ako spoluúčasť viac ako 7000 eur. Hliadky by mali v meste pôsobiť počas nasledujúcich troch rokov a priamo v teréne by sa mali objaviť začiatkom budúceho roku.

Ako uviedol hovorca Mestského úradu vo Zvolene Martin Svatuška, snahou vedenia mesta je udržať poriadok v problémových komunitách, občianske hliadky z tohto dôvodu nasadí prednostne v lokalite Pod Pustým hradom, kde sa situácia javí ako najvážnejšia. „Príslušníci hliadok budú dohliadať na dodržiavanie zákona a verejného poriadku, budú teda akousi predĺženou rukou mestskej polície,“ priblížil Svatuška.

„V lokalite Pod Pustým hradom a v ďalších problémových oblastiach sa snažíme využívať každú jednu možnosť, ako zlepšiť nie príliš priaznivú situáciu. Nasadenie občianskych hliadok v tejto lokalite je prvým pokusom tohto druhu v našom meste. Inšpirovali sme sa pritom skúsenosťami iných samospráv, ktoré naznačujú, že projekt by mohol fungovať,“ hovorí primátorka mesta Lenka Balkovičová.

Aj odborníci vysoko vyzdvihujú „strážcov poriadku“ s pôvodom priamo v problémových komunitách. Strážcovia poznajú „svojich“ ľudí, majú medzi nimi prirodzenú autoritu, ich slovo má často väčšiu váhu, ako akákoľvek sankcia.

Aj vo Zvolene by boli radi, keby do hliadok získali práve ľudí z neslávne známej bytovky pod Pustým hradom. „Projekt sa nachádza v prípravnej fáze. V dohľadnom čase stanovíme podmienky výberového konania, už dnes je však zrejmé, že zo šiestich prijatých osôb budú minimálne tri s rómskym pôvodom. Tak sme to uviedli v projekte, s ktorým sme napokon boli úspešní pri žiadosti o jeho financovanie,“ približuje projekt Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny zvolenského magistrátu.

Členovia hliadok budú začlenení do organizačnej štruktúry mestskej polície, momentálne prebieha príprava zázemia pre ich činnosť a tiež určenie konkrétnej pracovnej náplne. „Budeme od nich očakávať predovšetkým hliadkovú a oznamovaciu činnosť. Ich úlohou bude predchádzať konfliktom či páchaniu protispoločenskej činnosti, v hraničných situáciách samozrejme budú kontaktovať priamo príslušníkov mestskej polície. Od ich pôsobenia očakávame celkové zlepšenie bezpečnosti a kvality života obyvateľov mesta, najmä v problémovejších lokalitách," povedal náčelník zvolenských mestských policajtov Juraj Chabada.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame