Veľká investícia vo Zvolenskej Slatine. Obec získala na prestavbu MŠ státisíce eur

Materskú školu v známej obci pri Zvolene čaká prestavba. Pozrite, kedy by sa mohlo začať s prácami!

Jakub Forgács

Najväčšou investíciou obecnej samosprávy vo Zvolenskej Slatine, okres Zvolen, v roku 2018 bude prestavba a prístavba miestnej materskej školy. Obec na stavbu získala nenávratný finančný príspevok (NFP) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 351 530 eur.

Podľa starostky Márie Klimentovej s prácami by sa malo začať na jar, ihneď po skončení procesu verejného obstarávania. Keďže celkové predpokladané výdavky na projekt sú vyššie ako poskytnutá dotácia, obec dofinancuje projekt z vlastných zdrojov.

Obec ešte vlani podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zateplenie kultúrneho domu na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru s predpokladanou hodnotou diela 190 000 eur. Taktiež podala žiadosť o NFP vo výške 140 000 eur na vybudovanie a vybavenie nových odborných učební v ZŠ s MŠ T. Vansovej.

Samospráva má podľa Klimentovej vypracovanú aj projektovú dokumentáciu a vybavuje stavebné povolenie na rekonštrukciu domu smútku a jeho okolia. Pokračovať tiež chce v rekonštrukcii chodníkov a miestnych komunikácií.

Ako starostka uviedla, vlani získala obec na investície NFP a dotácie vo výške 381 530 eur a z vlastných zdrojov vložila do rozvoja obce 225 000 eur.

Pozrite si zábery zo Zvolenskej Slatiny v priloženej fotogalérii!

Zdroj: TASR