Veľká pocta pre pracovníčku zvolenského Mestského úradu. Získala ocenenie Sociálny čin roka

Jej práca nezostala bez povšimnutia. Ocenenie Sociálny čin roka získala Mária Koreňová z Mestského úradu Zvolen.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo ocenenie Sociálny čin roka. Medzi ocenenými bola aj PhDr. Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mestského úradu vo Zvolene.

Počas slávnostného večera sa udeľovali ocenenia v troch kategóriách – zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a Sociálny čin roka. Poslednou vyhlásenou kategóriou bol Sociálny čin roka, ktorý získala aj PhDr. Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mestského úradu vo Zvolene.

„Celý svoj profesionálny život zasvätila sociálnemu poradenstvu a pomoci v krízových situáciách. S láskou sa venuje rómskej mládeži, rómskym deťom a rodinám, ale aj iným problémovým skupinám. Neustále im pomáha a intenzívne pracuje na zlepšovaní ich sociálnej situácie,“ zaznelo pred odovzdaním ceny do rúk pani Márie Koreňovej.

Primátorka Lenka Balkovičová dodáva: „Je toho veľa, čo pani vedúca urobila pre mnohých ľudí. Od začiatku prichádza s riešeniami, ktoré sú často nad rámec zákona, je otvorená novým nápadom a neváha využiť každú príležitosť, ktorá by mohla ľuďom pomôcť. Jej osobná angažovanosť umožňuje riešiť aj ťažké problémy, ktoré neboli roky v meste riešené.“ Mária Koreňová sa napr. zaslúžila o vznik komunitného centra Romano Jilo či strediska osobnej hygieny na Balkáne, zriadenie ohrievarne pre bezdomovcov či zavedenie občianskych hliadok.

„Ocenenie od pána ministra si veľmi vážim, ale poďakovanie patrí aj mestu, ktoré ma nominovalo. To ma motivuje k ďalšej aktívnej a zodpovednej práci,“ hovorí Koreňová. Aj ona hovorí o tom, čo je v sociálnej práci najdôležitejšie. „Sociálna práca sa musí vykonávať s veľkým srdcom, láskou a úctou ku každému jednému človeku, ktorý potrebuje našu radu či pomoc. Celý život som sa snažila takto pracovať, ale určite by to nešlo, ak by som nebola obklopená rovnako zanietenými kolegami. Ďakujem aj za ich podporu,“ uzavrela laureátka.

Zdroj: Dnes24.sk