Veľký januárový PREHĽAD. Kde všade vo Zvolene budeme bez prúdu?

Zima naplno úraduje a nečakané odstávky prúdu vedia rozhodne nepríjemne zaskočiť. Radšej preto čítajte vopred!

Jakub Forgács

Stredoslovenská energetika informuje na svojich stránkach o plánovaných odstávkach elektrickej energie. Týkajú sa aj nášho mesta. Zamerali sme sa na odstávky v januári. Kde a kedy v tomto čase nepôjde vo Zvolene elektrina?

Od Do Adresa
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 23
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 33
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 35
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 37
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 39
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 41
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 43
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 45
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 47
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 2571
04.01.2018 8:15 04.01.2018 14:15  A. Hlinku 9482
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 0
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 1
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 1
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 1
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 1
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 1
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 2
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 4
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 5
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 6
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 7
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 8
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 9
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 10
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 11
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 12
17.01.2018 7:15 17.01.2018 17:00  Bakova Jama 999
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  Divadelná 4
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Dolná kolónia 1343
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Dolná kolónia 1344
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Dolná kolónia 1345
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
11.01.2018 7:30 11.01.2018 13:30  Lučenecká cesta 409
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 38
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 38
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 38
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 38
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 38
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 40
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 40
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 40
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 40
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 40
10.01.2018 7:30 10.01.2018 13:30  SNP 68
16.01.2018 7:30 16.01.2018 13:30  Študentská 0

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame