Vo Zvolenskom okrese ubúda ľudí. Aktuálne zistenia hovoria za všetko

Koľko ľudí sa narodilo, zomrelo, či zmenilo miesto bydliska sťahovaním? Takto sme na tom v okrese v číslach!

Ilustračný obrázok k článku Vo Zvolenskom okrese ubúda ľudí. Aktuálne zistenia hovoria za všetko
Foto: Nicole Regecová

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) žilo ku koncu roka 2017 na území Banskobystrického kraja 649 788 obyvateľov, počet živonarodených detí v minulom roku bol 6 288 a počet zomrelých osôb 7 019. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 731 osôb. V kraji bol zaznamenaný prirodzený úbytok vo všetkých okresoch okrem okresu Banská Bystrica s prírastkom 15 osôb. Informovala o tom Eva Hajová z Oddelenia Informačného servisu ŠÚ SR.

Počet prisťahovaných osôb v roku 2017 bol podľa štatistov 2 449, počet vysťahovaných obyvateľov z kraja predstavoval 3 439 obyvateľov, pričom tento rozdiel tvorí záporné migračné saldo s počtom 990 osôb. ,,Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol súhrnne hodnotu 1 721 osôb. Záporná hodnota bola dosiahnutá v 12 okresoch kraja, okrem okresu Banská Bystrica s minimálnym prírastkom 6 osôb," uvádza ŠÚ.

Zvolenský okres sa vyľudňuje

Na území okresu Zvolen žilo minulý rok podľa štatistov 68 925 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (35 702).

Počet živonarodených detí v roku 2017 bol 628 a počet zomrelých osôb 668. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 40 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 775, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 740 obyvateľov, čo znamená kladné migračné saldo s počtom 35 osôb. Celkový úbytok obyvateľov, teda prirodzený i sťahovaním, predstavoval 5 osôb.

Pre porovnanie, v susednom Žiarskom okrese predstavoval celkový úbytok obyvateľov 51 osôb, v okrese Lučenec 196 osôb a v Banskobystrickom okrese išlo dokonca o prírastok 6 obyvateľov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR