Práca

Voľný flek na zvolenskej základnej škole. Hľadá sa učiteľ týchto predmetov

Na zvolenskej základnej škole majú voľné pracovné miesto. Škola príjme učiteľa hudobnej, výtvarnej a výchovy umením.

Ilustračný obrázok k článku Voľný flek na zvolenskej základnej škole. Hľadá sa učiteľ týchto predmetov
Zdroj: TASR

Vedenie Základnej školy P. Jilemnického 1813/1, Zvolen informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca – učiteľa NSV, hudobná výchova – 6 vyučovacích hodín (VH), výtvarná výchova – 6 VH, výchova umením –1 VH.

Kvalifikačné predpoklady:

  1. spôsobilosť na právne úkony
  2. vek nad 18 rokov
  3. odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
  4. ovládanie štátneho jazyka
  5. zdravotná spôsobilosť
  6. bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa,  prefotený a overený doklad o vzdelaní. V prípade prijatia aj zápočet rokov, výpis z registra trestov, potvrdenú vstupnú lekársku prehliadku

Deň nástupu: 1.9.2018

Pracovný úväzok: 13 hod. týždenne

Žiadosti zasielajte do 31.7.2018

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie