Lenka Káčerová Rôzne

Vynovené školstvo vo Zvolene

Vo Zvolene vlani nastúpilo do škôl až 434 prvákov, tento rok je ich o sedem viac. V materských školách je celkovo 110 škôlkarov a na základných školách viac ako 3560 žiakov. Pred piatimi rokmi ich však bolo o 20% viac.

Mestský odbor školstva však musel podľa nového zákona prispôsobiť počty žiakov v triedach novým, zníženým limitom. Z toho dôvodu sa na zvolenských základných školách zvýšil počet tried o osem na 165 a jedna trieda pribudla aj v materskej škole na sídlisku Sekier. Mesto Zvolen získalo peniaze z eurofondov (viac ako 3 milióny eur) na dva projekty rekonštrukcie a modernizácie základných škôl na sídliskách Zlatý potok a Sekier. O dva roky bude dokončená aj rekonštrukcia materskej školy na sídlisku Západ, na ktorú mesto vyčlenilo 334 000 eur z vlastných zdrojov. Mesto Zvolen sa však nestará len o vzhľad materských a základných škôl, ale aj o kvalitu vzdelávania. Na troch základných školách sa bude realizovať dvojročný vzdelávací projekt Inovatívne vzdelávanie, podoprený takisto z európskych fondov- na tvorbe moderných osnov sa podieľalo asi 25 pedagógov a pracovníkov zo zapojených škôl.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie