Jakub Forgács Správy

Vyznáte sa v týchto oboroch? Zvolen zverejnil zaujímavé ponuky práce

Mesto Zvolen hľadá nové posily. Tu sú podrobnosti k zverejneným ponukám...

Ilustračný obrázok k článku Vyznáte sa v týchto oboroch? Zvolen zverejnil zaujímavé ponuky práce
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Referent realizácie výstavby a kultúrnych pamiatoch a pozíciu Referent/referentka investičnej výstavby. Informácie o pracovných miestach zverejnilo mesto na svojej webovej stránke.

REFERENT REALIZÁCIE VÝSTAVBY A KULTÚRNYCH PAMIATOK

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 692,00 – 962,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • príprava a realizácia investičných akcií v pôsobnosti mesta
 • zabezpečovanie projektovej prípravy pre stavebné konanie
 • koordinácia vypracúvania projektov
 • príprava zmlúv o dielo
 • obstarávanie realizačných projektov
 • vykonávanie stavebného dozoru na stavebných prácach na inžinierskych a dopravných stavbách realizovaných mes­tom
 • zabezpečovanie vykonávania údržby a obnovy pamiatok v majetku mesta
 • zabezpečovanie spracovania dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu
 • vydávanie povolení na osobitné užívanie verejného priestranstva v súlade s VZN č. 197/2019
 • spracovanie podkladov k záväznému stanovisku Mesta Zvolen k predkladaným investičným zámerom

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou technické zameranie (oblasť stavebníctva výhodou)
 • vysokoškolské I. stupňa technické zameranie (oblasť stavebníctva výhodou)
 • vysokoškolské II. stupňa technické zameranie (oblasť stavebníctva výhodou)
 • prax v príslušnom odbore 2 roky

Znalosti

 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy
 • vodičský preukaz sk. B

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť,
 • analytické myslenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: september 2020

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu)
 • prehlásenia: 1) Informovanie dotknutej osoby, 2) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Ako sa píše na stránke, osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade, žepracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 14.08.2020 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie Referent realizácie výstavby a kultúrnych pamiatok“

Kontakt

Kontaktná osoba: PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

REFERENT/REFERENTKA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 692,00 – 1064,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • pracovné činnosti súvisiace s investičnou činnosťou mesta pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní technického dozoru nad stavbami a stavebného dozoru nad drobným stavbami mesta, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami
 • pracovné činnosti súvisiace so spoluprácou pri verejnom obstarávaní na investičné akcie mesta, podiele na tvorbe súťažných podkladov a vyhodnotení ponúk
 • pracovné činnosti pri vybavovaní územných a stavebných povolení, ohlásení drobných stavieb a vybavovanie sťažností podľa stavebného zákona
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní realizácie stavebných prác a ich následnej kontroly
 • investičná činnosť spojená s realizáciou projektu „Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene“

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou technické zameranie (oblasť stavebníctva výhodou)
 • vysokoškolské I. stupňa technické zameranie (oblasť stavebníctva výhodou)
 • vysokoškolské II. stupňa technické zameranie (oblasť stavebníctva výhodou)
 • prax v príslušnom odbore 2 roky

Znalosti

 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy
 • vodičský preukaz sk. B

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • dôslednosť, precíznosť, zodpovednosť
 • analytické myslenie
 • schopnosť spolupracovať
 • samostatnosť
 • asertívnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: september 2020

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • Prehlásenia: 1.) Informovanie dotknutej osoby, 2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Ako sa píše na stránke, osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončenízlikvi­dované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 14. augusta 2020 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „Referent/refe­rentka investičnej výstavby “ s poznámkou Neotvárať !

Kontakt

PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Horáková, tel.: 045/5303 202, e-mail: lhorakova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie