Ako dobre poznáte slová zo zvolenského nárečia? Otestujte sa!

Otázka 1/10
Čo znamená nárečové slovo ďjouka?

Najlepší na Zvolen24.sk

 1. Štefan Bartko (26.57s) 100%
 2. Daniela Beňadiková (30.71s) 100%
 3. Jakub Forgács (34.05s) 100%
 4. Veronika Kožehubová (43.75s) 100%
 5. Ondrej Laudár (47.13s) 100%
 6. Eva Drugdová (53.18s) 100%
 7. Daniela Beňadiková (35.25s) 80%
 8. Eva Hybska (39.71s) 70%
 9. Simona VN (64.81s) 70%
 10. Jana Pohorelcová (81.04s) 70%

Najlepší hráči

 1. Štefan Bartko (26.57s) 100%
 2. Daniela Beňadiková (30.71s) 100%
 3. Jakub Forgács (34.05s) 100%
 4. Veronika Kožehubová (43.75s) 100%
 5. Ondrej Laudár (47.13s) 100%
 6. Eva Drugdová (53.18s) 100%
 7. Daniela Beňadiková (35.25s) 80%
 8. Eva Hybska (39.71s) 70%
 9. Simona VN (64.81s) 70%
 10. Jana Pohorelcová (81.04s) 70%